sibo doktor

Sibo Hastalığı İçin Hangi Doktora Gidilmeli ? : SİBO hastalığında en önemli sıkıntı hastalığın tanısı, tanımlanması, sebebi ve tedavisi konusunda ciddi kavram kargaşası tartışmalar olmasıdır. Bir konunun taraflar arasında aynı şekilde anlaşılabilir olması için bu tanımlamaların açık ve net olması gerekir.

SİBO HASTALIĞI NEDİR?

SİBO, ince bağırsaklarda aşırı bakteri artışı ile giden bir hastalıktır. SİBO İngilizce söylendiği şekliyle ‘’Small İntestinal Bacterial Overgrowth’’ kelimelerinin baş harflerinden oluşur.

SİBO NASIL OLUŞUR?

Birçok sebepten dolayı sindirim sistemi FLORASININ (MİKROBİYOTASI) biyoçeşitliliğinin azalması ve/veya kalıcı hasar görmesi sonrasında oluşur.

SİNDİRİM SİSTEMİ FLORASI (MİKROBİYOTASI) NEDİR?

Ağızda anüse kadar tüm sindirim sistemi boyunca bizimle birlikte yaşayan, bize zarar vermeyen, aynı zamanda bulunduğu bölgenin fizyolojik fonksiyonlarının gerçekleşmesine katkıda bulunan (asidite, nemlilik vb.), sindirim ve sentez fonksiyonu da gerçekleştiren, dışarıdan gelen patojen mikrobik saldırılar için ilk defans mekanizmasını oluşturan, bağırsakların sinir iletimine katkıda bulunan, onlarca hatta yüzlerce çeşitlilikte olan, çoğunluğu bakterilerden oluşan, sayısal olarak da vücudumuzdaki tüm hücrelerin sayısından çok daha fazla olan, faydalı mikroorganizmalarla birlikte yaşarız. Bunların tamamına SİNDİRİM SİSTEMİ FLORASI veya MİKROBİYOTASI denir.

SİNDİRİM SİSTEMİ FLORA HASARI OLUŞTURAN FAKTÖRLER NELERDİR?

-Yüksek doz ve/veya uzun süre antibiyotik kullanımı
-Uzun dönem kortikosteroid tedavileri
-Protein tozu kullanımı (özellikle fitness yapanlarda)(İçerisinde yüksek dozda steroid bulunur)
-Kas gelişimi için kullanılan anabolizan katkılı ürünler
-Kanser tedavileri (kemoterapi, radyoterapi, immünoterapi vb.)
-Ağızdan beslenmenin 10 gün ve üzerinde durması
-Uygunsuz diyet programları
-Ciddi sindirim sistemi cerrahileri
-Ağır metal zehirlenmeleri (Kurşun, civa, kadmiyum vb.)
-Tarımsal ilaçlarla uzun süreli temas (herbisit, pestisit)
-İyonize radyasyon
-Çevresel kirlilikler
-Yetersiz beslenme
-Uzun süreli açlıklar
-Dengesiz beslenme
-vb.

SİBO BELİRTİLERİ NELERDİR?

SİBO, geçirgen bağırsak sendromu çatısı altında değerlendirilen bir hastalıktır. İnce bağırsaklarda aşırı bakteri üremesine bağlı olarak beslenme ve emilim bozuklukları olur. Tüketilen gıdalar artmış bakteri yoğunluğu tarafından kullanıldığı için hastalarda besin ögelerinin eksiklikleri gözlenir. Bağırsaklarda aşırı gaz, karın ağrısı, huzursuzluk, cilt alerjileri, uyku bozuklukları, kabızlık, ishal, hazımsızlık gibi bulgularla kendisini gösterir.

SİBO NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Öncelikle yapılacak muayene ve hastanın şikayetlerinin sorgulanması tanıya yaklaştırır. SİBO nefes testi veya endoskopik olarak alınan bağırsak içeriği örneklerinin analizi ile tanı konulur. Bir diğer yöntem de gaitanın mikrobiyal analizidir.

SİBO HASTALIĞI OLANLAR HANGİ BÖLÜME GİTMELİ?

Bu türden şikayetleriniz varsa özellikle SİBO hastalığı ile ilgili çalışma yapan hekimlere başvurulması uygun olur. Eğer özel olarak SİBO alanında çalışan hekime ulaşamazsanız gastroenteroloji, iç hastalıkları veya genel cerrahi uzmanlarından destek alabilirsiniz.

SİBO TEDAVİ EDİLMEZ İSE NE OLUR?

SİBO hastalığı tedavi edilmezse birçok besin ögesinin eksikliğine bağlı olarak yüzlerce hastalığı oluşmasına zemin hazırlar. Geçirgen bağırsak sendromuna bağlı olarak gelişen SİBO hastalığı tedavi edilmediği süre içerisinde, otoimmün hastalıkların sayısında artış ve beraberinde geri dönüşsüz hasarlar oluşabilir. SİBO bulgularından kaynaklı olarak yaşam kalitesinde düşme, kronik yorgunluk ve mutsuzluk beraberinde gelişir.

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NE DEMEKTİR?

Bağırsaklarımız seçici geçirgen özelliğe sahiptir. Flora hasarının başlaması ile birlikte bağırsaklarımızın seçici geçirgen özelliği bozulur ve sonuç olarak bağırsaklardan emilmemesi gereken zararlı maddeler, toksinler, makro moleküller, mikroplar emilerek kan dolaşımına geçer. Bu tabloyu oluşturan hastalıkların genel çatı tanımlaması GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU olup SİBO hastalığı da bu grup altında değerlendirilir. Geçirgen bağırsak sendromunun oluşması ile otoimmün hastalıklar süreci başlamış olur.

OTOİMMÜNİTE NEDİR?

Başta sindirim sistemi olmak üzere, üst solunum yolları, dış kulak yolu, göz çukuru mukozası ve cilt aracılığı ile kan dolaşımına savunma sistemimiz tarafında zararlı ve yabancı olarak algılanan maddelerin uzun süreli, yüksek konsantrasyonda ve kronik olarak girmesi sonrasında savunma sisteminin yorulması ve koordinasyonunu kaybetmesine bağlı olarak kendi doku ve organlarını da yanlışlıkla zararlı ve yabancı olarak algılaması ve buralara da saldırarak tahribat oluşturması sonrasında gelişen hastalıkların tamamına OTOİMMÜN hastalıklar denir. En çok bilinen otoimmün hastalıklar, Romatoid Artrit, GUT hastalığı, Sedef hastalığı, Behçet hastalığı, Vitiligo hastalığı, Crohn hastalığı, Ülseratif Kolit, İBS, SİBO, Ankilozan Spondilit, Fibromyalji, Haşimato Hastalığı vb.

SİBO NASIL TEDAVİ EDİLİR?

SİBO hastalığının oluşmasındaki asıl sebep sindirim sistemi florasının (mikrobiyota) biyoçeşitliliğinin azalması ve bazı türlerin tamamen yok olmasıdır. Biyoçeşitliliğin azalması ile birlikte flora elemanlarının uygunsuz yerleşmesi ve çoğalmasına bağlı olarak SİBO tablosu ortaya çıkar. Sindirim sistemindeki mikrobiyotanın konfügürasyonu, yeterliliği ve çeşitliliği bozulunca, ince bağırsaklarda olmaması gereken sayıda flora bakterileri ve patojen bakterilerin aşırı kolonizasyonu ile birlikte SİBO oluşur.
Güncel olarak SİBO tedavisinde uzun süre (en az 3 hafta), yüksek doz ve çoklu antibiyotik tedavisi verilerek bağırsaklarda artan bakteri yoğunluğu azaltılmaya çalışılmaktadır. Tedavi hastalarda kısa dönemde ciddi rahatlama sağlayabilmektedir. Fakat bu tedavinin hedeflenmeyen ve istenmeyen yan etkisi olarak vücudumuzda geride kalan sağlıklı flora bakterileri de zarar görmektedir. Bundan dolayı günümüzde uygulanan SİBO için antibiyotik tedavisinin uygun bir tedavi şekli olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü uygulanan antibiyotik tedavisi kısa süreli rahatlama sağlamakla birlikte hastalık çoğunlukla tekrar ortaya çıkmakta ve antibiyotiğe bağlı olarak oluşan flora hasarı tabloyu daha da ağırlaştırmaktadır. SİBO hastalığını oluşumundaki temel problem flora hasarı olduğu için en doğru tedavi sindirim sistemi florasının yeniden tesis edilmesi olmalıdır. Bu hedefe ancak FLORA NAKLİ ile ulaşmak mümkündür.
TOTAL GASTROİNTESTİNAL FLOARA NAKLİ tedavisi ile sağlıklı ve biyoçeşitliliği yüksek flora tesis ederek SİBO hastalığını tedavi etmekteyiz.

SİBO OLUŞMASINI ENGELLEMEK MÜMKÜN MÜ?

Sindirim sistemi floramıza zarar verebilecek etkilerden kaçınarak SİBO hastalığının oluşmasını engellemek mümkündür.

SİBO HASTALIĞINDAN TAMAMEN KURTULMAK MÜMKÜN MÜ?

TOTAL GASTROİNTESTİNAL FLOARA NAKLİ tedavisiyle SİBO hastalığını tamamen ve kalıcı olarak tedavi etmek mümkündür.

TOTAL GASTROİNTESTİNAL FLOARA NAKLİ NEDİR?

Sağlıklı ve biyoçeşitliliği yüksek en az bir donörden, genel anestezi altında, endoskopik ve kolonoskopik olarak yaklaşık 25-45 farklı anatomik bölgenin her biri özel solüsyonlarla yıkanarak flora örnekleri alınır ve bir takım işlemlerden geçirilerek hazırlanır. Hazırlanan flora örnekleri hastaya genel anestezi altında endoskopik ve kolonoskopik olarak, donörün hangi bölgesinden alındıysa hastanın da eş değer bölgesine alınan flora örneklerinin ekilmesi işlemidir.
Sağlıklı flora tesis edildikten sonra, her bir bölge florası ilgili bölgede patojen mikroorganizmalarının ve kapsam dışı aşırı işgallerin oluşmasını engeller. SİBO ile asıl savaşacak güç tesis edeceğimiz FLORAMIZDIR. Sağlıklı ve biyoçeşitliliği yüksek flora oluşturulduktan sonra her bir bölge florası uygunsuz işgal ve patojen mikroorganizma yerleşimini yok ederek sağlıklı fizyolojik koşulları oluşturur.

Flora Nakli tek seansda yapılır ve olağanüstü koşullar olmadığı sürece ömür boyu kalıcıdır. Flora Nakli sonrası ek herhangi tedavi ve ilaç tedavisi gerekmez.
Flora nakli ile ilgili uzun yıllardan beri devam eden klinik çalışma sonuçlarımızı makale haline getirerek HAKEMLİ, SAYGIN, AKADEMİK, Amerikan Tıp Dergisi olan CUREUS dergisinde yayınladık. İlgili makaleye aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz.

https://www.cureus.com/articles/115546-total-gastrointestinal-flora-transplantation-in-the-treatment-of-leaky-gut-syndrome-and-flora-loss#!/

Doç Dr Murat KANLIÖZ
Genel Cerrahi Uzmanı

Bize Yazın

WhatsApp

Hemen Ara