Flora Nakli

TOTAL GASTROİNTESTİNAL FLORA NAKLİ NEDİR?

Flora Nakli : Bu soruya yanıt verebilmek için FLORA nedir onu tanımlamak gerekir.

FLORA NEDİR ?

İnsan vücudunun belli bölgelerinde, bizlerle barış içinde yaşayan, bizlere zarar vermeyen, yaşadığı bölgenin yaşamsal fonksiyonlarına katkı sunan, olmaması durumda sağlık problemlerine neden olan, fonksiyonlarını başka bir şekilde telafi edemeyeceğimiz, sürekli kendisini yenileyen, uygun yaşam koşullarında çeşitliliği artan, bazı olumsuz durumlarda sayısı ve biyoçeşitliliği azalan mikroorganizmalarla birlikte yaşarız. Bunların genel ismi FLORA’dır.

Konumuz sindirim sistemi florasıdır. Sindirim sistemi ağızdan anüse kadar olan alanı tanımlamaktadır. Sindirim sisteminde ağız, boğaz, gırtlak, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsak boyunca her bölgede kendine özgü fonksiyonları olan flora üyeleri bulunur. Bunlar kendi alanlarına spesifik olup başka alanda yerleşmez ve yaşamazlar.

Bugüne kadar insanların sindirim sisteminde tanımlanmış flora bakteri çeşidi 1054’dür. Flora çeşitliliği yaşam kalitesini etkileyen en önemli unsurlardan biridir.

İNSANLAR TÜM SİNDİRİM SİSTEMİNDE KAÇ ÇEŞİT FLORA BAKTERİSİ BARINDIRIR ?

Yaşanılan çevresel koşullar bunda en önemli etkendir. Büyük metropollerde flora çeşitliliği 50-60’lara kadar düşerken kırsal bölgelerde artmaktadır. Türkiye’de ortalama olarak insanlar tüm sindirim sistemi boyunca 100-110 civarında flora çeşitliliğine sahiptir.

Sindirim sistemi florası biyoçeşitliliği ne kadar fazla ise o ölçüde sağlıklı, kaliteli ve uzun bir ömür yaşanır. Flora elemanlarımızın birçok fonksiyonları vardır ve bundan dolayı vazgeçilmezdir.

FLORANIN FONKSİYONU NEDİR ? NEDEN ÖNEMLİDİR ?

Her bölgenin florası bulunduğu bölgede dışarıdan gelen patojenlerle savaşan en önemli yapılardır. Eğer o bölgenin florası azalmış, tahrip olmuş veya yok olmuşsa ilgili alan patojen mikroorganizmalar tarafından işgal edilir. Örneğin boğazımızdaki flora bozulması kronik bademcik enfeksiyonu ve kronik farenjit oluşmasına neden olur. Ağız içi flora bozulması ise ağız kokusu, diş çürükleri, ağız içi yaralar ve ağız kuruluğu olarak kendini gösterebilir. Sindirim sistemi florası bulundukları bölgede mukus adı verilen tüm sindirim sistemi iç yüzeyini kaplayan jelimsi bir salgının oluşmasında son derece kritik öneme sahiptir. Eğer mukus olmaz ise yediğimiz, içtiğimiz gıdalar ve tüm sindirim sistemi salgıları direkt olarak sindirim sistemi yüzeyi (mukoza) ile temas eder ve temas ettiği alanlarda erezyona neden olur. Flora bulunduğu bölgenin asid-baz dengesi, enzimatik fonksiyonu, sentez fonksiyonu ve sindirim faaliyetleri için vazgeçilmezdir. Eğer flora olmazsa bu fonksiyonlarda bozulmalar oluşur. Hangi bölgede flora hasarı varsa hem olduğu bölge fonksiyonu bozulur, hem de ileri ve gerisindeki fonksiyonlarda da aksaklıklara neden olur.

FLORANIN OLUŞMASINI BELİRLEYEN ETKENLER NELERDİR ?

 • Doğup yaşanılan bölgedeki insanların florası
 • Kültürel alışkanlıklar (yemek, birlikte yaşama, aile büyüklükleri )
 • Yakın temasta bulunduğu kişilerin sayısı
 • Anne sütü alımı
 • Geçirilen hastalıklar
 • Uygulanan tedaviler (antibiyotik, kemoterapi, cerrahi )
 • Genetik miras
 • Çevresel koşullar (köy, kasaba, kent, metropol vb.)
 • Besleme yeterliliği
 • Ruh sağlığı
 • Endüstriyel kirleticiler, radyasyon, toksinler, tarım kimyasalları

HER İNSANIN FLORASI AYNI MIDIR ?

Hayır. Her insanın florasını belirleyen birçok faktör vardır. Parmak izi gibidir, her insanın kendine özgü florası vardır.

Doğduğumuz andan başlayan flora kazanma süreci ömür boyu devam eder. Yeni doğan, çocukluk, ergenlik, doğurganlık dönemi, gebelik, emzirme, yaşanılan stresler, tedaviler, hastalıklar, beslenme vb. birçok faktör flora çeşitliliğinin artma ve azalmasında etkilidir. Fakat tüm insanlarda en kaliteli ve çeşitliliği yüksek flora 20-30 yaşlarında görülür. Yaşlanma ile flora biyoçeşitliliği gittikçe azalır ve birçok hastalığa zemin hazırlar.

FLORA OLMAZSA NE OLUR ?

Yaşam olmaz.

FLORA NAKLİ NEDİR ?

Sağlıklı en az bir FLORA DONÖRÜNDEN genel anestezi altında endoskopi ve kolonoskopi yapılarak sindirim sisteminin yaklaşık 30 farklı anatomik bölgesinden, her bir bölge kendi özelliklerine uygun serumlarla yıkanıp geri aspire edilerek her bir bölgeden alınmış flora örnekleri birtakım özel işlemlerden geçirildikten sonra, donörün hangi bölgelerinden alınmışsa hasta kişinin de eşdeğer anatomik bölgelerine yine aynı şekilde genel anestezi altında endoskopik ve kolonoskopik olarak aktarılması işlemidir.

FLORA NAKLİ BAĞIŞÇISI OLMAK BAĞIŞÇIYA BİR ZARAR VERİR Mİ ?

Hayır. FLORA BAĞIŞÇISINDAN endoskopik ve kolonoskopik olarak sindirim sistemine, vücuda ve floramıza zarar vermeyecek nitelikte ve her bir bölge için özel hazırlanan sıvılarla yaklaşık 30 farklı bölge yıkanıp yıkama suyundan bir kısmını alarak örnek bir flora alınmış olur. Yani kayısı ağacının meyvesini alıp, onlarla yeni kayısı ağaçları üretmek gibi düşünebilirsiniz. Bir nevi tohum almak gibidir. Yıkanıp alınan flora örneği mevcudun binde biri bile değildir. Ayrıca floramız gün içerisinde defalarca yenisi yapılan eskisi doğal yolla atılan canlı ve dinamik bir yapıdır.

Flora bağışlamak flora bağışçısından doku veya organ kaybına neden olmaz, vücut fonksiyonları bozulmaz, ASLA kalıcı veya geçici hasar oluşmaz. Sağlıklı bir donör defalarca flora bağışlasa bile vücudundan bir şey kaybetmez.

FLORA NAKLİ İÇİN KAÇ DONÖR GEREKİR ?

En az bir sağlıklı donör gerekir. Biyoçeşitliliğin artırılması için çoğul donörden yapılan nakillerdeki başarı oranı artmaktadır.

FLORA BAĞIŞÇISI OLMA KRİTERLERİ NELERDİR ?

Kişilerin donör olabilmeleri için aşağıdaki tabloda belirtilen dönemdeki koşulları sağlıyor olmaları gerekir.

FLORA BAĞIŞÇISININ FLORASININ İYİ OLUP OLMADIĞI NASIL ANLAŞILIR ?

Flora bağışçısı adayı öncelikle yukarıdaki tablo 1 koşullarını sağlamış olmalıdır. Tablo 1 koşullarını sağlayan donör adayı muayene edilir ve temel biyokimyasal testleri yapılır. Ardından aşağıda verilen tablo 2 kriterlerine göre skorlanarak donörün flora kalitesi hakkında fikir sahibi oluruz.

Endoskopik obezite tedavileri ve flora nakli fiyatı bilgisi hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Gaita NakliGeçirgen Bağırsak Sendromu Tedavisi, Doç. Dr. Murat Kanlıöz

Tablo 1: Total Gastrointestinal Flora Transplantasyonunda Donör Seçiminde Hariç Tutma Kriterleri

Son Üç Aya Ait Kriterler Son Altı Aya Ait Kriterler Zamandan Bağımsız Kriterler
-Hastaneye yatanlar

-intravenöz tedavi alanlar

-Canlı aşı yaptıranlar

-Antibiyotik kullananlar

-Antifungal kullananlar

-Paratiz tedavisi yapılanlar

-Antiviral kullananlar

-Diş tedavisi yapılanlar

-Cerrahi girişim geçirenler

-Hayvan ısırma öyküsü olanlar

-Açık yaralanması olanlar

-İshal olanlar

-Şüpheli cinsel ilişki

-Aktif enfeksiyon geçirenler

-Doğum yapanlar

-Riskli bölgelere seyahat

 

Kemoterapi-Radyoterapi

-Hormonoterapi

-İmmünsüpresif tedavi

-Yoğun bakım tedavisi

-7 günü geçen oral STOP

-Majör cerrahi girişim

-Kan transfüzyonu

-HAV enfeksiyonu geçirenler

-Zirai ilaçlarla temas

-HIV enfeksiyonu taşıyıcısı (AIDS Hastalığı) olmak

-Hepatit B enfeksiyonu taşıyıcısı olmak

-Hepatit C enfeksiyonu taşıyıcısı olmak

-Kronik Enfeksiyöz Hastalığı Olanlar

-BMI: 20 kg/m2’den zayıf olanlar

-BMI: 30 kg/m2’den kilolu olanlar

-İnsülin Kullanan Diabet Hastaları

-Otoimmün Hastalığı Olanlar

-Ülseratif Kolit Hastaları

-Crohn Hastaları

-Çölyak Hastaları

-Laktoz İntoleransı Olanlar

-Sindirim Sistemi Kanseri Tanısı Konulanlar

-Sindirim Sistemi Cerrahisi Geçirenler (Apandektomi hariç)

-6 aydan az anne sütü alanlar

-Geçirgen Bağırsak Sendromu (LGS) tanısı konulanlar

-Uyuşturucu bağımlıları

-Alkolikler

-Sağlık çalışanları

-Hayat kadınları

-Homoseksüeller

-50 yaş üstü olanlar

-Şizofrenler

-Otistikler

-Toksik sanayi çalışanları

-Hamileler

-Üç haftadan fazla ağızdan beslenin durması

 

(*Kaynak: Kanlioz M, Ekici U, Ferhatoğlu MF. Total Gastrointestinal Flora Transplantation in the Treatment of Leaky Gut Syndrome and Flora Loss. Cureus. 2022 Nov 3;14(11):e31071. doi: 10.7759/cureus.)

Tablo 2: Donör Kalite Puanlaması

 

KRİTER PUAN Donör Puanı
Yaş (yıl) 0-20 yıl → 5 21-30 yıl→ 4 31-40 yıl→ 3 41-50yl→ 2 50+ yıl→ 1
Anne Sütü (ay) 1-6 ay↓→ 6 6 ay↑ → 9 9 ay↑→ 12 12 ay↑→15 24 ay↑→18
Yaşadığı Yer Kırsal → 10 Şehir→ 3 Metropol→ 0
Kemoterapi Almadı → 10 Aldı → 0
Radyoterapi Almadı → 10 Aldı → 0
Hormonoterapi Almadı → 10 Aldı → 0
3Hafta↑Antibiyotik Almadı → 10 Aldı → 0
İmmünsüpresif Tedavi Almadı → 10 Aldı → 0
Oral Beslenme Durması Durmadı→ 10 7 gün ↓ → 5 7+ → 0
Yoğun Bakım Tedavisi Olmadı→ 10 7 gün ↓ → 5 7+ → 0
DM öyküsü Yok → 10 Prediyabet→ 3 Diyabet → 0
Alerjik hastalık Yok → 5 Var → 0
Otoimmün Hastalık Yok → 5 Var → 0
Ailede otoimmün hastalık Yok → 2 Var → 0
Endüstriyel Gıda Tüketimi Yok → 5 Çok az → 2 Var → 0
Dizanteri Öyküsü Yok → 5 3≤ → 2 4≥ → 0
Gastroenterit Öyküsü Yok → 5 5≤ → 2 6≥ → 0
GIS cerrahisi Yok → 10 Var → 0
Kronik ilaç kullanımı Yok → 5 Var → 0
Beslenme bozukluğu Yok → 10 Var → 0
Alkol kullanımı Yok → 10 Nadiren→ 2 Çok sık → 0
TOPLAM PUAN:
PUANA GÖRE DONÖR KALİTESİ

*125 puan ve ↑: İdeal Donör

*100-124 puan: Çok İyi Donör

*90-99 puan: İyi Donör

*80-89 puan: Kabul Edilebilir Donör

*70-79 puan: Kalitesiz Donör

*69-↓ puan: Çok Kalitesiz Donör

Toplam Donör Puanı:

 

 

 

(*Kaynak: Kanlioz M, Ekici U, Ferhatoğlu MF. Total Gastrointestinal Flora Transplantation in the Treatment of Leaky Gut Syndrome and Flora Loss. Cureus. 2022 Nov 3;14(11):e31071. doi: 10.7759/cureus.)

Flora Nakli Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Mevcut florasında küçük bir örnek verir.

Nakil ve sonrası klinik takip 24 saatte tamamlanarak taburcu edilir.

Hayır. Flora bağışçısı olmak için genetik akrabalık gerekmez.

Tercihen aynı cinsiyetten yapılması uygun olur. Fakat cinsiyet kısıtlaması yoktur.

Evet. Eğer geride kalan bağırsak dokusu nakledilecek florayı kabul edebilecek nitelikte olur ise ömür boyu kalıcı olacaktır.

Çocuk yaş grubuna yapılan flora nakillerinde mümkün olduğu kadar hasta ve donörün birbirine yakın yaşta olmasını isteriz. 18 yaş üzerinde ise bu eşdeğer yaş koşulu aranmaz. Erişkinlerde tercihen 20-30 yaş grubu donör adayları tercih edilir. Fakat 18-50 yaş arası sağlıklı ve kaliteli floraya sahip herkes yukarıdaki tablo 1 koşullarını karşılıyorsa donör adayı olabilir.

Bize Yazın

WhatsApp

Hemen Ara