Mide Balonu fiyat

Mide Balonu Uygulaması Nedir ?

Mide balonu, insan sağlığına herhangi zarar vermeyen materyaller kullanılarak üretilir. Ucunda midede kalacak olan sönmüş balonu ve buna bağlı yaklaşık 5 mm çapında 80-85 cm uzunluğunda silikon hortumu ve bu hortumun içerisinde de kontrolsüz bükülmesini engelleyen esnek çelik klavuz teli bulunur. Mide balonu ağızdan girilerek mideye, ön kısmında sönmüş ve vakumlanmış balonu ardında hortumu olacak şekilde gönderilir. Hortum kısmı üzerinde mesafeler işaretlidir ve ön kesici dişlerden itibaren yaklaşık 50 cm ilerlendikten sonra balonun mideye ulaştığı kabul edilir. Ardından endoskopi cihazı ile yine ağızdan girilip mideye ulaşılarak endoskopi kamerası aracılığı ile izlenerek balonun midede olup olmadığı tespit edilir. Eğer mide içerisinde uygun konuma balon ulaştı ise, öncelikle balonun bağlı olduğu hortumcuğun içerisindeki klavuz tel dışarıdan çekilerek çıkartılır. Endoskopik kamera ile izlenerek hortumcuğun dış ağzından 350-500 cc metil mavisi ile renklendirilmiş serum fizyolojik enjekte edilerek balon şişirilir. Şişirme işlemi tamamlandıktan sonra çekilerek borucuk balondan ayrılarak dışarı alınır ve balon şişirilmiş vaziyette mide içerisinde kalır.

Mide Balonu Niçin Uygulanır ?

Mideye balon uygulaması, 1500-2000 cc olan toplam mide hacminin 350-500 cc’lik kısmının balon ile işgal edilerek ve bu sayede daha az gıda tüketilerek midenin dolması ve tokluk hissi oluşmasını sağlamak için kullanılır. Mideye balonunun bir diğer etkisi ise, balonun bir tıkaç gibi mide çıkışını kapatması etkisi nedeniyle midenin daha geç boşalmasını sağlar. Midenin daha az gıdayla dolması ve daha uzun sürede boşalmasına bağlı olarak daha uzun tokluk dönemleri elde edilir. Bu şekilde daha az gıda tüketilip kilo vermesi temin edilir. Tokluk oluşmasında ve sürdürülmesinde iki mekanizma etkilidir. Birincisi kan şekeri yükselmesidir, fakat bu zayıf bir etki oluşturur. İkincisi midenin dolması ve mide içeriğinin mide duvarına yaptığı basınç nedeniyle oluşan tokluktur ve bu kuvvetli tokluk mekanizmasıdır. Mide balonu ile uzamış kuvvetli tokluk oluşturulur.

Her İsteyen Kişiye, Hiçbir İnceleme Yapmadan Mide Balonu Uygulamak Doğru Mudur ve Niçin ?

Endoskopik olarak mide çıkışını kontrol eden PİLOR olarak adlandırılan kas yapısından oluşan bir nevi ‘’VANA’’ gibi çalışarak midenin kontrollü boşalmasını sağlayan yapının incelenerek karar verilmesi gerekir. Endoskopi esnasında mide içerisinde pilor çevresine endoskopun ucuyla yapılan hafif mekanik uyarı ile PİLOR tam olarak kapanıyorsa yani İşlevselse (Normotonik Pİlor) mide balonu uygulaması gönül rahatlığı ile yapılabilir ve yapılan uygulama kesinlikle etikili bir zayıflama sağlar.

Fakat pilor bölgesine endoskop ucu ile yapılan mekanik uyarı sonrası pilor tam olarak kapanmıyorsa (Hipotonik Pİlor) veya hiç kapanmıyorsa tamamen açıksa  (Atonik Pilor) yapılacak mide balonu uygulamasının etkisi sınırlı kalacaktır. Mide balonunun mide çıkışına baskı yaparak elde edeceği midenin geç boşalması nedeniyle oluşacak etkiyle sınırlı kalacaktır. Bu şekilde ‘’Atonik’’ veya ‘’Hipotonik’’ yapıda pilora sahip olan kişilere öncelikle ‘’PİLOR REVİZYONU’’ olarak adlandırılan işlemi aynı seansda yapmak, ardından mide balonu uygulamak gerekir (Pilor Revizyonu ile ilgili bilgiye Endoskopik Obezite Tedavileri başlığı altındaki PİLOR REVİZYONU UYGULAMASINDAN ulaşabilirsiniz). Bu şekilde HİPOTONİK ve ATONİK pilora sahip olan kişilere PİLOR REVİZYONU ile birlikte mide balonu uygulanacak olursa yine aynı şekilde mide balonu etkili bir zayıflama sağlayacaktır (1)

Mide Balonu Uygulaması Öncesi Hazırlık Gerekir mi?

Evet. İşlem yapılacak kişi kan sulandırıcı herhangi ilaç (aspirin, coraspin, kumadin vb.) kullanıyor ise bunları uygulama yapılmadan 5 gün önce kesmesi gerekir. İşlem yapılması esnasında yeterince temiz görüntü elde etmek için gıda kalıntılarının olmaması önemlidir, bunun için işlemden 12 saat öncesinde ağızdan herhangi sıvı-katı gıda ve ilaç alımı yapılmamalıdır.

Mide Balonu Uygulaması Kaç Dakikada Yapılmaktadır ?

Mideye balon uygulamasında tüm işlemler (hafif narkoz dahil) yaklaşık 10-15 dakikada tamamlanır. 2 saat sonra taburcu edilir. 2 saat sonra beslenmeye başlar ve günlük yaşantısına döner.

Hastanede İşleme Nasıl Hazırlanılır, Uygulamayı Ben Hisseder miyim?

Hastanın gerekli ön hazırlıkları yapıldıktan sonra, 12 saat açlık sonrası, damar yolu açılarak, hastanede, standart endoskopi biriminde, anestezi doktoru gözetiminde hafif narkoz verilerek, normal solunumu devam edecek şekilde, hasta uykuya dalmış vaziyette ve hiç bir şey hissetmeden endoskopi cihazı ile ağızdan girilerek mideye ulaşılır, ön inceleme yapılarak herhangi engel durum yoksa endoskopi cihazı çıkartılır. Önce balon ağızdan girilerek mideye indirilir. Endoskop tekrar ağızdan girilerek mideye kadar ilerlenir. Herhangi olumsuz durum yoksa kamera gözetiminde önce klavuz tel çıkartılıp, mide hacmi gözetilerek mide balonu mavi serum fizyolojik ile şişirilir. Hasta yapılan işlemleri kesinlikle hissetmez ve ağrı duymaz.

Endoskopik Gözlem Sonucunda Kimlerin İşlemi Ertelenebilir?

Yapılan endoskopik incelemede  midede aktif kanama, aktif enfeksiyon, şüpheli kitlesel lezyon veya bariz tümöral oluşum varsa girişim ertelenir. Şüpheli veya bariz tümöral oluşum varsa biopsi  alınır. Mide balonu uygulaması yapılmaz.

Mide Balonu Takıldıktan Ne Kadar Süre Sonra Çıkartılmalıdır?

İki tip mide balonu vardır. Bir tanesi 6 aylık mide balonu olup süre sonrasında çıkartılır. Diğeri ise 12 aylık mide balonu olup süre sonrasında çıkartılır. Fakat belirtilen süreden %50 daha fazla kalması durumunda herhangi yan etki görülmez.

Mide Balonu Çıkartıldıktan Sonra Yeniden Mide Balonu Takılabilir mi?

Mide balonu çıkartıldıktan sonra istenirse aynı seansda yeni balon takılabilir. Bunun için beklemek gerekmez. Defalarca balon uygulaması yapılabilir herhangi tıbbi sakıncası yoktur.

Mide Balonu Çıkartılması Nasıl Yapılır?

Aynen mide balonu takılması esnasındaki prosedürler uygulanarak hasta hazırlanır. 12 saat açlık sonrası anestezi uzmanı gözetimi altında, damar yolu açılmış vaziyette, damardan verilen sedasyon (hafif anestezi) ile hasta uyutularak ağızdan girilerek endoskop ile mideye ulaşılır. Endoskopi cihazı içinde bulunan kanalcıklar vasıtasıyla mideye gönderilen borucuk ve bu borucuğun içerisinden kontrollü olarak çıkartılabilen delici bir tel bulunur. Bunlara dışarıdan, endoskopik görüntü eşliğinde kumanda edilir. Balonun delineceği yer tespit edilir, sonra endoskopi kanülünden mide içerisine gönderilen borucuk balona yaklaştırılır, ardından borucuğun içerisindeki delici tel açılarak balon delinerek balonun içine girilir. Ardından borucuk balonun içerisindeyken borucuğun içindeki delici tel dışarıdan çekilerek çıkartılır. Borucuğun iç ucu balonun içinde dış ucu ise dışarıdadır. Borucuğun dışarıdaki ucuna bağlanan aspiratör denilen emici cihaz sayesinde balon içerisindeki sıvı boşaltılır. Balon tamamen boşaldıktan sonra borucuk endoskopi kanalından çekilerek çıkartılır. Ardından aynı kanaldan ucunda iki adet tutucu aparatı olan kanül mide içerisine gönderilir. Tutucu çengelleri normalde kapalı vaziyette olup istenildiği zaman kamera ile görülerek açılabilir. Tutucu kanül kontrollü olarak mide içerisinde açılarak tutucu çengelleri sayesinde boşaltılmış balon yakalanır ve endoskop ile birlikte tutulan balon çekilerek ağızdan dışarı çıkartılır.

Endoskopik obezite tedavileri ve mide balonu fiyatları bilgisi hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kaynakça:

  1. Kanlioz M, Ekici U, Tatli F, Karatas T. Efficacy of Intragastric Balloon Placement and Botulinum Toxin Injection in Bariatric Endoscopy. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2020 Dec;30(6):500-503. doi: 10.1097/SLE.0000000000000829.

Öncesi & Sonrası

Sıkça Sorulan Sorular

Mide balonu çıkartılmasında tüm işlem (hafif narkoz uygulaması dahil) yaklaşık 10-15 dakikada tamamlanır.

Bazı mide balonlarında endoskopi ile girilerek ve daha fazla sıvı ile doldurularak balon hacmi artırılabileceği gibi, doldurulmuş sıvının bir kısmı boşaltılarak balon hacmi küçültülebilir de.

Bazen kişiler balonun fazla baskı ve basınç yaptığını ve bu durumu destek tedavilere rağmen tolere edemediklerini ifade ederler. Bu durumda eğer ayarlanabilir balon takılmış ise tekrar anestezi altında endoskopi yapılarak balon subapına takılacak hortumcuk vasıtasıyla balon hacmi azaltılabilir. Bazı durumlarda da beklenen etkili kilo verme sağlanamaz ise ve hastanın herhangi şikayeti de yoksa girilerek balon hacmi bir miktar daha artırılarak etkinliğin artması sağlanmaya çalışılır.

Mide balonu uygulanacak kişiler diyetlerine de uymak koşuluyla 6 aylık dönemde ortalama %16-18 oranın kilo verirler.

Mide balonu uygulaması tecrübeli ellerde yapıldığı takdirde endoskopi yapılmasındaki risklerden daha fazla riski yoktur.

Mide balonu uygulaması esnasında midenin anatomik yapısı ve mide hacmi dikkate alınarak balonun hacmi belirlenir. Eğer balon gereğinden fazla şişirilecek olursa ciddi dolgunluk, basınç hissi, bulantı ve kusma gözlenebilir. Fakat balon uygun hacimde dahi şişirilmiş olsa da hastaların %10-15’inde dolgunluk hissi, bulantı ve kusma gözlenebilir. Bunların çoğu basit tıbbi tedavilerle hafifletilir. Şikayetler genelde ilk 24 saatten sonra kendiliğinden geçer. %1-2 hasta 24 saatten sonra da şikayetler devam edebilir. Hastaların %0,5-1’i işlemden sonraki ilk bir haftada balonu tolere edemedikleri için balonları çıkartılmaktadır.

Teorik olarak evet patlayabilir. Fakat çok nadiren rastlanır. Ancak yeme alışkanlığı olarak balığı ve tavuğu yerken kılçık ve kemiği ile tüketen toplumlarda rapor edilmiş balon patlaması olguları vardır.

Balon metilen mavisi ile renklendirilen serum fizyolojik ile şişirilir. Eğer balon patlayacak olursa bağırsağa geçen metil mavisinin kan dolaşımına emilmesi ile idrar rengi yeşil olarak izlenir. Eğer balon takılan kişi yeşil renk idrar çıkartırsa balonun patlamış olabileceği her hastaya işlem sonrası bildirilir. Böylesi bir durumda endoskopik olarak girilerek balon kontrol edilir, eğer patlamışsa balon çıkartılır.

Balon patlamış dahi olsa mideden ince bağırsağa geçmesi çok zordur. Nadiren de olsa patlamış balonun mideden ince bağırsağa geçerek tıkanmaya neden olduğu, bazen de patlayıp hiç fark edilmeden dışkı ile atıldığına dair yayınlanmış olgular vardır.

Bize Yazın

WhatsApp

Hemen Ara