docdrmuratkanlioz

Hakkımda

1993 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezuniyetin ardından mecburi hizmet ve askerlik görevini yaptıktan sonra 1997 yılında Ankara Onkoloji Hastanesinde başlamış olduğum Genel Cerrahi uzmanlık eğitimini 2002 yılında tamamladım. 2020 yılında Genel Cerrahi Doçentliğine hak kazandım. Kamu ve özel sektörde birçok yerde çalıştım. Mart 2022’den beri kendi kliniğimizde ‘’Flora Nakli Enstitüsü’’ ve ‘’Obezite Enstitüsü’’ çatısı altında hem klinik hem de akademik çalışmalarımı yürütüyorum.

ŞİMDİYE KADAR NELER YAPTIK ?

 • Yaklaşık 5000 hastaya GAİTA NAKLİ yaptık.
 • Gaita Naklinde ilkleri yaptık ve standartları belirledik. 20 yıldan beri gaita nakli yapıyoruz
 • Flora nakli yöntemini geliştirerek TIP LİTERATÜRÜNE katkıda bulunduk. 15 yıldan beri flora nakli yapıyoruz.
 • 1000’den fazla hastaya FLORA NAKLİ yaptık.
 • FLORA NAKLİ ile ilgili ilk akademik çalışmayı 2022 tarihinde uluslararası, hakemli bir Amerikan Tıp dergisi olan CUREUS’da yayınladık (1).
 • Endoskopik OBEZİTE tedavisinde Dünya çapında ilk kez mide balonu ve mide botoksunu birlikte uygulayarak son derece etkili bir yöntem olan ‘’KANLIÖZ TEKNİĞİ’’ tanımladık (2).
 • Endoskopik OBEZİTE alanında mide balonu, mide botoksu ve KANLIÖZ TEKNİK ile binlerce hastayı sağlığına kavuşturduk ve bu alandaki deneyimlerimizi obezite alanın Dünyanın en prestijli dergilerinden olan ‘’OBESITY SURGERY’’ adlı hakemli, Amerikan tıp dergisinde 2020 yılında yayınladık (3).
 • 1000’den fazla hastaya Tüp Mide (Sleeve Gastrektomi) yaparak sağlıklı kiloya kavuşmaları için yardımcı olduk.
 • Yaklaşık 300’den fazla hastaya OBEZİTE için by-pass cerrahisi uyguladık.
 • Yaklaşık 300’den fazlaya Tip 2 Diyabet nedeniyle METABOLİK CERRAHİ uyguladık.
 • Yaklaşık 150 hastaya obezite nedeniyle REVİZYON CERRAHİSİ uyguladık.
 • Yaklaşık 600 hastaya Obezite nedeniyle ‘’Endoskopik Pilor Revizyonu’’ yaptık.
 • Yaklaşık 300 hastaya ‘’Alkalen Reflü Gastrit’’ tedavisi için ‘’Endoskopik Pilor Revizyonu’’ yaptık.

NE YAPARIZ ?

Ankara Onkoloji Hastanesinde ihtisas yapmış olmam nedeniyle ihtisas sonrası çalışmış olduğum kurumlarda onkoloji hastaları günlük tedavi pratiğimde çokça yer aldı. Hem ihtisas aşamasında hem de sonrasında kanser hastaları üzerinde çeşitli gözlem ve deneyimler edindim. FLORA NAKLİNE giden sürecin başlangıcı her zaman onkoloji hastalarının tedavi sonrası içerisine düştükleri yaşamsal sıkıntılar olmuştur. Hastalar cerrahi ve ardından tamamlayıcı tedavi olarak uygulanan kemoterapi ve radyoterapi sonrasında o dönemde ve sonrasında beslenme problemleri yaşamaktadır. Bazı hastalarda tedavi süreçleri sona erdikten sonra da devam eden beslenme problemleri daha da derinleşmekte ve kalıcı hal almaktadır. Özellikle kemoterapi esnasında ve sonrasında bulantı, kusma, iştahsızlık, vücut direncinin düşmesine bağlı halsizlik yorgunluk vs. Bunlar hastaya empati yapmadan ve bire bir hasta ile birlikte süreçleri yaşamadan anlaması gerçekten güçtür. Bizler problemlere çözüm üretme konumunda olduğumuz için üzerimizdeki fiziki yorgunluğa içinde yaşanılan tedavi ortamının ağırlığı da binmektedir.

Cerrahi ve gerekiyorsa ardından uygulanan kemoterapi ve radyoterapi tedavileri bittikten sonraki süreçte birçok hastada uygulan tedaviye bağlı olarak kalıcı sindirim sistemi flora hasarı oluşmaktadır. Oluşan flora hasarı çoğunlukla yaşam standartlarını sürdürebilecek ölçüde geride kalan rezervden tekrar oluşmaktadır. Her ne kadar yaşam standartlarını bozmayacak olsa bile uygulanan onkoloji tedavileri (cerrahi, kemoterapi vb.)sindirim sistemi florasında bir şekilde kalıcı değişikliklere neden olur. Fakat bunlar çoğu zaman kalıcı olup semptomatik aşamaya gelmez. Asıl problem oluşan flora hasarının yaşam kalitesini ve beslenmeyi ileri ölçüde bozacak şekilde geri dönüşsüz olmasıdır.

Onkoloji hastalarımız kontrol muayenelerine geldiklerinde ‘’nasılsınız? iyi misiniz?’’ sorusuna şu yanıtı verdiklerini çokça duymuşumdur: ‘’Hocam teşekkür ederim beni kanserden kurtardınız fakat şimdi de ne yesem dokunuyor, karnım şişiyor, hazmedemiyorum, ne yesem alerji yapıyor, bundan dolayı birçok şeyi yiyemiyorum, içemiyorum, bu da beni çok halsiz bırakıyor.’’ Hastalardan aldığım bu yanıtlar beni sindirim sistemi florası araştırmalarına yöneltti. Yaptığım çalışmalar flora hasarı ile ilgili kuşkuları doğruluyordu. Bunun üzerine ilk olarak endoskopik ve kolonoskopik GAİTA NAKLİ yapmaya başladım. Sonuçlar son derece olumlu seyretti. Zaman içerisinde daha spesifik bir şeyler yapmak için yaptığım araştırmalar sonrasında TOTAL GASTROİNTESTİNAL FLORA NAKLİ denemelerim başladı. İlk başlarda birçok başarısız denemeler sonrası şimdiki FLORA NAKLİ modelini geliştirdim. FLORA NAKLİ konusundaki deneyimleri makale haline getirerek flora nakli ile ilgili Dünya literatüründe ilk makaleyi Kasım 2022 tarihinde uluslararası, hakemli bir Amerikan Tıp dergisi olan CUREUS’da yayınladık (1). Bu makale flora nakli ile ilgili çalışmalarımızı taçlandırmıştır.

Bir diğer ilgi alanım olan OBEZİTE ile ilgili çalışmalarım özellikle son 10 yılda yoğunlaşmıştır. Obezite çağımızın salgın hastalık grubunda değerlendirilmesi gereken en önemli sağlık problemlerinin başında gelmektedir. Hem cerrahi kısmında (Tüp Mide, By-Pass Cerrahisi, Revizyon Cerrahisi), hem de endoskopik obezite alanında çalışmalar yürütmekteyim. Endoskopik obezite tedavisinde bugüne kadar ilk kez tarafımca MİDE BOTOKSU ve MİDE BALONU’nun birlikte uygulandığı yeni bir teknik tanımlanmıştır. ‘’KANLIÖZ TEKNİK’’ olarak adlandırılan teknik ile ilgili sonuçları içeren ve tekniği tanımlayan makalemiz uluslararası, hakemli, Amerikan Tıp dergisi olan ‘’ SURGICAL LAPAROSCOPY, ENDOSCOPY AND PERCUTANEOUS TECHNIQUES’’ adlı dergide 2020 yılında yayınlanmıştır (2). Endoskopik obezite tedavileri ile ilgili yöntemleri karşılaştırdığımız çalışma sonuçlarımız da obezite alanın Dünyanın en prestijli dergilerinden olan ‘’OBESITY SURGERY’’ adlı hakemli, Amerikan Tıp dergisinde 2020 yılında yayınlanmıştır (3).

Günümüzde mevcut tıbbi uygulamalarında hastaya her branş hekimi kendi çerçevesinden bakarak değerlendirmektedir. Bu durum bütüncül hasta değerlendirmesini mümkün kılmamaktadır. Yaşanılan gerçeği somutlaştırmak gerekirse: ‘’Hastanın bir şikayeti vardır, her branş kendi kalıpları içerisinde muayenesini ve tetkiklerini yapar ve değerlendirir ve kendileri açısından gayet sağlıklı olduğunu bildirir. Fakat bunca yapılan muayene ve tetkikler hastanın mevcut problemini çözememiştir.’’ İşte bunun sebebi Tıp eğitiminde çözüm üretmekten daha çok mikro branşlaşma ile dar kalıplara hapsettiğimiz TIP EĞİTİMİ ciddi revizyona ihtiyaç duymaktadır. Dar kalıplara sıkışmak, mevcut bilginin uygulanması dışında özgür ve analitik düşünceden uzaklaşmak hastalarımıza çözüm konusunda bizleri yetersiz kılmaktadır. Tüm meslek hayatım boyunca bu kalıpları zorlayarak öncelikle hastaya zarar vermeme, insan hakları, bilimsel etik, araştırmacı bir ruh ve her zaman bilimsel şüphecilikle bir şeyler yapmaya çalıştım. Obezite ve flora alanındaki çalışmalarım da bunların ürünüdür.

Çalışmalarımıza özellikle OBEZİTE ve FLORA NAKLİ alanında azim ve kararlılıkla ve ilk günkü heyecanımızla devam ediyoruz.

.

Unvanı : Doçent
 
Öğrenim Durumu :
   
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans  Tıp Fakültesi  Erciyes Üniversitesi  1993
Yüksek Lisans
Doktora  Genel Cerrahi  Ankara Onkoloji Hastanesi  2002

  TIPTA UZMANLIK TEZİ : Aksiila negatif meme kanserlerinde survival taraması

 

 

 •    Geçirgen Bağırsak Sendromunda Total Flora Nakli
 •    Gaita Nakli
 •    Obezite ve Metabolik Cerrahi
 •    Endoskopik Obezite Tedavileri
 •    (Mide Balonu, Mide Botoksu, Pilor Revizyonu)
 •    Endoskopik Alkalen Reflü Gastrit Tedavisi
 •    Laparaskopik Cerrahi

7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Atalay C, Kanlioz M, Altınok M.  Menstrual cycle and hormone receptor status in breast cancer patients. Neoplasma, 49,5,2002, page:278-82. (Index: Science Citation Index)
 2. Atalay C, Kanlioz M, Altınok M. Comparison of prognostic scoring system to tumor node metastases 1992 and 1997 staging systems in gastric cancer patients. Neoplasma, 49,5,2002, page:323-27. (Index: Science Citation Index)
 3. Atalay C, Kanlioz M, Demir S, Pak I, Altınok M. Primary Gastrointestinal Tract Lymphomas. Acta Chir Belg, 2003, 103, page: 616-20. (Index: Science Citation Index Expanded)
 4. Atalay C, Kanlioz M, Altınok M. Prognostic Factors Affecting Survival in Male Breast Cancer. J Exp Clin Cancer Res. 22, 1, 2003, page:29-33. (Index: Science Citation Index Expanded)
 5. Emre A, Akbulut S, Bozdogan Z, Yılmaz M, Kanlioz M, Emre R, Sahin N. Routine Histopathologic Examination of Appendectomy Specimens: Retrospective Analysis of 1255 Patients. Int Surg 2013;99:000–000. doi: 10.9738/INTSURG-D-13-00098.1 (Index: Science Citation Index Expanded)
 6. Emre A, Akbulut S, Yilmaz M, Kanlioz M, Aydin BE. Double Meckel’s Diverticulum Presenting as Acute Appendicitis: A Case Report and Literature Rewiew. The Journal of Emergency Medicine, Vol. 44, No. 4, pp. e321–e324, 2013. doi:10.1016/j.jemermed.2012.11.001. (Index: Science Citation Index Expanded)
 7. Tatli F, Ekici U, Kanlioz M, Gozeneli O, Uzunkoy A, Yucel Y, Dirican A. Ultrasonography in diagnosis of acute appendicitis. Ann. Ital. Chir., 2016 87. pii: S0003469X15024501. (Index: Science Citation Index Expanded)
 8. Ekici U, Kanlioz M, Ferhatoğlu MF, Kartal A. A comparative analysis of four different surgical methods for treatment of sacrococcygeal pilonidal sinüs. Asian Journal of Surgery Asian Journal of Surgery (2019) 42, 907-913. doi:10.1016/asjsur.2018.12.01 (Index: Science Citation Index Expanded)
 9. Ekici U, Tatlı F, Kanlıöz M. Preoperative and postoperative risk factors in laparoskopic cholecystectomy converted to open surgery. Adv Clin Exp Med 2019;28(7). Doi: 10.17219/acem/81519 (Index: Science Citation Index Expanded)
 10. Kanlioz M, Ekici U. Complications During the Recovery Period After Pilonidal Sinus Surgery. 2019, Cureus 11 (4): e4501. doi: 10,7759 / cureus.4501 (Index: Emerging Sources Citation Index)
 11. Kanlioz M, Ekici U. Predisposing factors and demographic analysis in inguinal hernia. Annals of Medical Research. 2019;26(4):576-8, doi: 10.5455/annalsmedres.2018.12.312. (Index: Uluslararası)
 12. Kanlioz M. D-Dimer in inguinal hernias. Annals of Medical Research. (2019, 26(6): 980-2. DOI: 10.5455/annalsmedres.2019.01.027 (Index: Uluslararası)
 13. Kanlioz M, Ekici U. Correlation Between Perforated Appendicitis and Total Bilirubin. Annals of Medical Research. 2019, 26(6): 988-90. DOI: 10.5455/annalsmedres.2019.02.096 (Index: Uluslararası)
 14. Kanlioz M, Ekici U, Ayva A. Analysis of Incidental Gallbladder Cancer in Cholecystectomies. 2019, 11 (9): e5710. Cureus. Doi: 10.7759/cureus.5710 (Index: Emerging Sources Citation Index)
 15. Kanlioz M, Ekici U. Analysis of Relapse Rates of the Primary Closure and Limberg Flap Techniques in Pilonidal Sinus Surgery.2019, 11 (9): e5730. Cureus. Doi: 10.7759/cureus.5730 (Index: Emerging Sources Citation Index)
 16. Kanlioz M, Ekici U. Reliability and Educational Features of YouTube® Videos about Hernia Operations

Performed Using Laparoscopic TEP Method. Surgical Laparoscopy Endoscopy & Percutaneous Techniques. 2020 Feb;30(1):74-78. doi: 10.1097/SLE.0000000000000748. (Index: Science Citation Index)

 1. Karatas T, Kanlioz M. The Correlation Between Delayed Surgical Therapy After the Diagnosis of Pilonidal Sinus Disease and Relapse, Labor Loss, and Costs. 2019, Cureus. Doi: 10.7759/cureus.6255 (Index: Emerging Sources Citation Index)
 2. Kanlioz M, Karatas T. The Relationship of Perforated Appendicitis with Total and Direct Bilirubin. 2019, Cureus. Doi: 10.7759/cureus.6326 (Index: Emerging Sources Citation Index)
 3. Karatas T,Ozbag D, Kanlioz M. Retrospective analysis of inguinofemoral hernias. Medicine Science International Medical Journal, 2020;9(1):86-9 doi: 10.5455/medscience.2019.08.9142 (Index: Uluslararası)
 4. Kanlioz M, Ekici U. How Taking into Account the Pyloric Tonus Contributes to Treatment Success While Administering Gastric “Botulinum Toxin A” for Weight Loss. Obesity Surgery (2020) 30:3365–3369. Doi: 10.1007/s11695-020-04556-7 (Index: Science Citation Index)
 5. Kanlioz M, Ekici U, Tatli F, Karatas T. Symptomatic Efficacy of Aloe Vera 2% Cream in the Treatment of Chronic Anal Fissure. Turk J Colorectal Dis 2020;30:99-103. Doi: 10.4274/tjcd.galenos.2020.2020-2-2 (Index: Uluslararası)
 6. Kanlioz M, Ekici U, Tatli F, Karatas T. Efficacy of Intragastric Balloon Placement and Botulinum Toxin Injection in Bariatric Endoscopy. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2020 Dec;30(6):500-503. doi: 10.1097/SLE.0000000000000829. (Index: Science Citation Index)
 7. Kanlioz M, Ekici U, Tatli F, Karatas T. The Place of Total Testosterone in the Etiology of Pilonidal Sinus Disease. Ann Med Res 2020;27(8):2176-8. DOI: 10.5455/annalsmedres.2020.01.074  (Index: Uluslararası)
 8. Karatas T, Ozbag D, Ogeturk M, Demirtas G, Senol D, Cevirgen F, Canbolat M, Kose E, Dirican A, Kanlioz M. Evaluation of Morphometry in Extrahepatic Bile Ducts in Preoperative and Postoperative Periods in Diabetic and Non-Diabetic Patients With Cholelithiasis. Ann Med Res 2020;27(8):2191-5, DOI: 10.5455/annalsmedres.2020.02.149 (Index: Uluslararası)
 9. Kanlioz M, Ekici U. The Effects of Using Liposomal Bupivacaine and Aloe Vera Cream after Haemorrhoidectomy on Postoperative Pain, Need for Analgesics, Hospitalisation Period and Return to Work and Social Life. Turk J Colorectal Dis 2020;30:184-190. Doi: 10.4274/tjcd.galenos.2020.2020-4-1 (Index: Uluslararası)
 10. Kanlioz M, Ekici U, Tatli F, Karatas T. Pilonidal Sinus Disease: An Analysis of the Factors Affecting Recurrence. Adv Skin Wound Care. 2021 Feb 1;34(2):81-85. doi: 10.1097/01.ASW.0000725168.11099.92(Index: Science Citation Index)
 11.  Kanlioz M, Uyanikoglu H, Ekici U, Karatas T, Tatli F. A comparison of crystal phenol treatment, midline primary closure and Limberg flap reconstruction methods in female patients with primary pilonidal sinus disease. Ann Ital Chir. 2021;92:196-200 (Index: Science Citation Index)
 12. Kanlioz M, Ekici U, Ferhatoğlu MF. Total Gastrointestinal Flora Transplantation in the Treatment of Leaky Gut Syndrome and Flora Loss. Cureus. 2022 Nov 3;14(11):e31071. doi: 10.7759/cureus. (Index: Emerging Sources Citation Index)
 13. Karataş, T., Kanlioz, M., Göktürk, N., Çevirgen, F., Turkoz, Y., Yıldız, A., … & Özbağ, D. (2023). Comparison of “primary repair” and “placing a drain without repair” methods in duodenum perforations. Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery, 29(6), 647-654. Doi: 10.14744/tjtes.2023.92324  (Index: Science Citation Index)

 

 

 

7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

 1. Atalay C, Kanlıöz M, Çelebioğlu S, Altınok M. The Menstruel Cycle and Hormone Receptor Status in Breast Cancer. 1 st Congress of the World Society for Breast Health, September 22-26, 2001, Istanbul (Poster Presentation / 151 )
 2. Kanlioz M. Primary hidatid cyst in interpectoral area. 2 nd International Congress of Hydatidology. 15-17 November 2018, North Cyprus (Oral Presentation / 16)

 

7.3. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler.

 1. Ekici U, Kanlıöz M. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi. Güncel Genel Cerrahi Çalışmaları l, Editör Ömer Alabaz, 1.Baskı, 2019, Ankara.Bölüm:6, Sayfa: 53-80 (ISBN: 978-605-258-352-4)
 2. Kanlıöz M, Ekici U. Akut Apandisit Tanısında Güncel Yaklaşımlar. Güncel Genel Cerrahi Çalışmaları l, Editör Ömer Alabaz, 1.Baskı, 2019, Ankara. Blüm:7, Sayfa: 81-92 (ISBN: 978-605-258-352-4)
 3. Kanlıöz M, Ekici U. Current Approaches in Pilonidal Sinuse Disease. In General Surgery l. Editor Ömer Alabaz, 1.Edition, 2019, Ankara. Chapter 1, Page:1-10 (ISBN: 978-605-258-337-1)
 4. Kanlıöz M, Plonidal Sünüs Hastalığında Etiyolojik Faktörlerin Analizi, Güncel Genel Cerrahi Çalışmaları , Editör Ömer Alabaz, 1. Baskı, 2020, Ankara, Bölüm: 6, Sayfa: 57-66 (ISBN: 978-605-258-911-3)

7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.       Atalay C, Kanlıöz M, Çelebioğlu S, Altınok M. Evre IV Meme kanserinde kemoterapi uygulamalarının sağkalıma etkisi. MN Klinik Bilimler&Doktor, 2001;7(6), 780-83. (Index: TR Dizin)

2.       Kanlıöz M, Özaslan C, Güngör B, Doğan L, Şen S, Akıllı S, Altınok M. Aksilla Negatif Meme Kanserlerinde Survival Taraması. Acta Oncologica Turcica, 2002; 35(1), 10-17. (Index: TR Dizin)

3.       Özaslan C, Kanlıöz M, Eke S, Bircan HY, Karaman N, Altınok M. Alt ekstremite yumuşak doku sarkomlarında prognostik faktörler. Ankara Cerrahi Dergisi. 2002; 4(14), 61-67. (Index: TR Dizin)

4.       Kanlıöz M, Atalay C, Atalay G, Altınok M. Cerrahi Hastalarda Viral Hepatit B ve C Seroprevalansı. Ankara Cerrahi Dergisi. 2002; 4(14), 68-72. (Index: TR Dizin)

5.       Kanlıöz M, Özaslan C, Kurukahvecioğlu O, Şen S, Onbaşıoğlu Ö, Altınok M. Erken mastektomi komplikasyonlarına ameliyat süresi, hemovak drenaj süresi ve miktarının etkisi. Meme Hastalıkları Dergisi. 2002;9(2), 5-8. (Index: TR Dizin)

6.       Atalay C, Kanlıöz M, Çelebioğlu S, Altınok M. Evre IV Mide Kanseri Olanlarda Sağkalıma Etki Eden Faktörler. MN Klinik Bilimler&Doktor, 2002;8(3), 331-35. (Index: TR Dizin)

7.       Kanlıöz M, Atalay C, Altınok M. Onkoloji Hastanesindeki Acil Ameliyatların Profili. MN Klinik Bilimler&Doktor, 2002; 8(4), 457-60. (Index: TR Dizin)

8.       Atalay C, Kanlıöz M, Çelebioğlu S, Altınok M. Cerrahi gastrostomi için hasta seçimi. MN Klinik Bilimler&Doktor, 9/2-2003, 158-60. (Index: TR Dizin)

9.       Kanlioz M, Tayfur M, Atalay C. Mezenterik Yerleşimli Meckel Divertikülü. MN Klinik Bilimler&Doktor, 9/1-2003, 54-56. (Index: TR Dizin)

10.   Karataş T, Kanlıöz M, Akın M.  Breast hydatid cyst mimicking fibroadenoma and malignancy: A case report. Ulusal Cer Derg 2013; 29: 144-6. doi: 10.5152/UCD.2013.2140 . (Index: TR Dizin)

11.   Tatli F, Ekici U, Kanlioz M, Gozeneli O, Uzunkoy A, Yucel Y, Dirican A. Efficiency of Alvarado Score in Diagnosis of Acute Appendicitis. Journal of Turgut Ozal Medical Center. 2016:23(1):1-3. doi:10.5455/jtomc.2015.11-030. (Index: TR Dizin)

12.   Ekici U, Tatlı F, Kanlıöz M. Incarcerated recurrent Amyand’s hernia: a case report. Journal of Turgut Ozal Medical Center. 2016;23(2):205-7. doi: 10.5455/jtomc.2015.08.012. (Index: TR Dizin)

13.   Kanlioz M, Ekici U, Tatli F, Karatas T, Inan T. Is there any relationship between complicated appendicitis and leucocyte counts? Journal of Turgut Ozal Medical Center. 2016;23(2):152-5. doi: 10.5455/jtomc.2016.02.027. (Index: TR Dizin)

14.   Kanlioz M, Ekici U, Tatli F, Karatas T.  Malatya State Hospital General Surgery Emergency profile. Gaziantep Medical Journal 2016;22(3):152-156 • doi: 10.5152/EurJTher.2016.008. (Index: ULAKBİM)

15.   Ekici U, Kanlioz M. Comparison of efficiency of Alvarado score and ultrasonography in acute appendicitis diagnosis. Cukurova Med J 2017;42(3):351-356. doi: 10.17826/cutf.323364. (Index: ULAKBİM)

16.   Kanlioz M, Tatli F, Ekici U, Gozeneli O. Anti-HIV, Anti-HCV, HBsAgand Anti-HBsAg Seroprevalence at a General Surgery. Journal of Harran University Medical Faculty. 2017;14(1), 29-35.  (Index: ULAKBİM)

17.   Ekici U, Tatlı F, Kanlıöz M, Inan T. Leukocytosis can predict increased risk of conversion in elective laparoscopic cholecystectomy. Laparosc Endosc Surg Sci 2017;24(3):81-84. doi: 10.14744/less.2017.73792 . (Index: MedicReS, COPE, Crossref)

18.  Ekici U, Tatlı F, Kanlıöz M. Is the appendix length/diameter ratio an early-indicator for the perforation in acute appendicitis? Annals of Medical Research. 2018;25(3)390-3. doi:10.5455/annalsmedres.2018.03.043          . (Index: TR Dizin)

19.  Kanlioz M, Ekici U. Role of laparoscopy procedure in the diagnosis and treatment of traumatic acute abdomen: Original article. Laparosc Endosc Surg Sci 2019;26(2):41-44 DOI: 10.14744/less.2019.16362 (Index: TR Dizin)

20.  Kanlioz M, Ekici U, Tatli F, Karatas T. The Importance of the Structure of Pylorus in the Success of Gastric Botulinum Toxin Injections. Laparosc Endosc Surg Sci 2020; 27(1):  Doi: 10.14744/less.2020.94557 (Index: TR Dizin)

21.  Karatas T, Özbağ D, Kanlioz M. Akut Apendisit Ön Tanısıyla Ameliyat Edilen 160 Olgunun Retrospektif Analizi. Annals of Health Sciences Research. 2020;1(1)56-59. (Index: TR Dizin)

 

7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

1.      Atalay C, Kanlıöz M, Çelebioğlu S, Altınok M. Meme kanserinde kemoterapi uygulamalarının sağkalıma etkisi. 6. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 22-26 Eylül 2001. ( Poster Sunum / 65)

2.      Kanlıöz  M, Özaslan C, Akıllı S, Doğan L, Güngör B, Altınok M. Aksilla negatif meme kanserlerinde prognostik faktörler. Ulusal Cerrahi Kongresi 2002/ 15-19 Mayıs 2002 Antalya ( Sözlü Sunum / 006)

3.      Özaslan C, Kanlıöz M, Eke S, Bircan HY, Karaman N, Altınok M. Alt ekstremite yumuşak doku sarkomlarında prognostik faktörler. Ulusal Cerrahi Kongresi 2002/ 15-19 Mayıs 2002 Antalya ( Sözlü Sunum / 049)

4.      Atalay C, Kanlıöz M, Altınok M. Troid kanserlerinde tamamlayıcı troidektomiler. Ulusal Cerrahi Kongresi 2002/ 15-19 Mayıs 2002 Antalya ( Sözlü Sunum / 215)

5.      Kanlıöz M, Atalay C, Altınok M. Cerrahi Hastalarda Viral Hepatit B ve C Seroprevalansı. Ulusal Cerrahi Kongresi 2002/ 15-19 Mayıs 2002 Antalya ( Sözlü Sunum / 218)

6.      Kanlıöz M, Atalay C, Altınok M. Onkoloji hastanesindeki acil ameliyatların profili. Ulusal Cerrahi Kongresi 2002/ 15-19 Mayıs 2002 Antalya ( Poster Sunum / 026)

7.      Atalay C, Kanlıöz M, Çelebioğlu S, Altınok M. Cerrahi gastrostomi için hasta seçimi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2002/ 15-19 Mayıs 2002 Antalya ( Poster Sunum / 059)

8.      Akıllı S, Özaslan C, Güngör B, Şen S, Kanlıöz M, Doğan L. Mide kanserlerinde serum belirteçlerinin klinik önemi. 15. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, 23-27 Nisan 2003. ( Poster Sunum / 160)

9.      Kanlıöz M, Atalay C, Altınok M. Akut apandisit ameliyatlarından sonra morbiditeye etki eden faktörler. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 26-30 Mayıs 2004. (Sözlü Sunum / 162)

10.  Tatlı F, Ekici U, Kanlıöz M, Gözeneli O, Uzunköy A. Akut Apandisit Tanısında Ultrasonografinin Yeri. 10 . Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 28 Ekim-01 Kasım 2015. ( Sözlü Sunum / 15)

11.  Tatlı F, Ekici U, Kanlıöz M, Gözeneli O, Uzunköy A. Akut Apandisit Tanısında Alvarado Skorunun Etinliği. 10 . Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 28 Ekim-01 Kasım 2015. ( Sözlü Sunum / 16)

12.  Ekici U, Tatlı F, Kanlıöz M, İnan T. Laparaskopik kolesistektomi yapılanlarda açığa dönüşe hikaye, fizik muayene, operasyon esnasındaki bulguların etkisi. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 13-17 Nisan 2016. ( Sözlü Sunum / 134)

13.  Ekici U, Tatlı F, Kanlıöz M. Akut Apandisitte, appendix boy/çap oranı perforasyon için erken bir gösterge olabilir mi? 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 13-17 Nisan 2016. ( Sözlü Sunum / 215)

14.  Kanlıöz M. Perfore apandisitle total bilirubin arasındaki ilişkisi. 3. Çukurova Gastrointestinal Cerrahi Hastalıklar Kongresi. Adana, 8-10 Mart 2019. ( Sözlü Sunum / 0012)

15.  Kanlıöz M. Genel Cerrahi Polikliniğine Başvuran ve Kolonoskopi Yapılan Hastaların Analizi. 3. Çukurova Gastrointestinal Cerrahi Hastalıklar Kongresi. Adana, 8-10 Mart 2019. ( Sözlü Sunum / 0083)

16.  Kanlıöz M. Kolesistektomilerdeki tesadüfen yakalanan safra kesesi tümörlerinin analizi. 10. Ulusal haseki Tıp Kongresi, Sapanca, 12-15 Eylül 2019. (Sözlü Sunum/ 303)

17.  Kanlıöz M. Akut batın tablosuyla başvuran hepatosellüler karsinoma: Olgu Sunumu. 3. Gastrointestinal Araştırma Kongresi, Malatya, 21-22 Eylül 2019. (Sözlü Sunum)

18.  Kanlıöz M, Ekici U. Prolen Mesh Kullanılarak Yapılan İnguinal Herni Onarımları Sonrası Nüks Oranları. 7. Ulusal Fıtık Kongresi, 3-6 Ekim 2019. (Sözlü Sunum)

 

 

Doç. Dr. Murat Kanlıöz 'e Sorun!

  Bize Yazın

  WhatsApp

  Hemen Ara