Antalya Tüp Mide Ameliyatı

Tüp Mide Ameliyatı Nedir ?

Antalya’ da Tüp Mide Ameliyatı : Obez kişilere, kilo vermeleri amacıyla, mide hacmini %70 0ranında küçültmeye yönelik bir ameliyattır. İşlem laparaskopik yöntemle (kapalı cerrahi) yapılır.

Tüp Mide Ameliyatı (Mide Küçültme) ile Nasıl Kilo Verilir ?

Bu ameliyat ile mide hacmi %70 oranında küçültülmüş olur. Bundan dolayı istese de fazla yiyemez. Yeme miktarı azalacağı için kilo verir. Ayrıca midenin ameliyat ile ‘’Fundus’’ olarak adlandırılan kısmı da çıkartılmış olur. Fundusdan ‘’ Ghrelin’’ isimli açlığı tetikleyici bir hormon salgılanır. Fundus çıkartılması ile birlikte açlığı tetikleyen mekanizmalardan bir tanesi de ortadan kaldırılmış olur.

Tüp Mide Ameliyatı (Mide Küçültme) Nasıl Yapılır ?

Bu yöntemde karın ön duvarından açılan 5 adet yaklaşık 5-15 mm boyutundaki minik cilt kesilerinden, karın içerisine ulaşmayı sağlayan ve trokar olarak adlandırılan aparatlar aracılığı ile karın içi ile dışı arasında kanalcıklar oluşturulur. Öncelikle ilk girilen trokardan karın içerisine CO2 (karbon dioksit) gazı verilerek şişirilir ve bu sayede işlem yapmaya uygun görüş alanı yaratılır. Bu kanalcıklardan karın içerisine gönderilen işlem için özel tasarlanmış tutup çekmeye, kendimize alan açmaya, kesmeye, kanama kontrolüne, damarları kapatmaya, dikiş yapmaya, ekartasyona yarayan laparaskopik malzemeler kullanılır. Midenin sol alt dış aksı olan ve ‘’kurvatura majus’’ olarak adlandırılan kısım bol damarsal yapıya sahip ‘’gastrokolik ligaman’’ olarak adlandırılan yapıdan mide sınırından ilerlemek koşuluyla ‘’ligaşur’’ olarak bilinen cihaz ile damarsal yapılar hem mühürlenip hem de kesilerek mide serbestleştirilir. Ardından yemek borusu ile 12 parmak bağırsağı arasında yaklaşık yemek borusu kalınlığında kalacak şekilde midenin sol alt dış kısmından başlayarak ‘’stapler’’ adı verilen mideninin çıkacak ve kalacak kısımlarının her birine yan yana üçer sıralı olarak ‘’titanyum’’ ile zımbalama dikiş yapılır, stapler üzerinde bulunan bıçak ile tam ortasından keserek ayrılır. Her bir stapler hamlesinde 5 cm’lik alan zımbalanır ve arası kesilir. Yaklaşık 4-5 hamlede midenin altından başlanarak yukarı doğru ilerleyerek midenin yaklaşık %70’lik kısmı alınarak boru veya tüp şeklinde bir mide bırakılır. Bırakılacak midenin istediğimiz ebatta olması için midenin kalması gereken çapını belirleyen ‘’kalibrasyon tüpü’’ adı verilen ağızdan mideye gönderilen bir nevi hortum kullanılır.

Ayrılan ve çıkartılması gereken mide 15 mm’lik karın deliğinden tutucu ve çekici malzemeler kullanılarak karın dışına çıkartılır.

Sonra herhangi kanama olup olmadığı değerlendirilir. Varsa kanama durdurulur.

Geride kalan mideye ağızdan mideye gönderilen sonda aracılığı ile basınçlı mavi serum verilerek herhangi kaçak olup olmadığı test edilir. Tespit edilirse kaçak kapatılır.

Tüm işlemler tamamlandıktan sonra karın içi temizlik yapılır. Midenin stapler ile kapatıldığı hat üzerine ‘’dren’’ olarak adlandırdığımız silikon borucuk yerleştirilir ve bu borucuğun ucu karın duvarına trokar girişi için açtığımız deliklerden birinden karın dışına çıkartılır. Bu dren sayesinde işlem sonrası kanama veya kaçak olursa bu sıvılar dışarı tahliye edilmiş olur, aynı zamanda bize kaçak ve kanama nedeniyle ek bir işlem yapıp yapmamamız gerektiği hakkında fikir verir. Ameliyattan sonra 2. gün ağızdan mavi renkli su içirilerek kaçak testi yapılmasında yine bu dren kullanılır.

En son olarak bu trokarlardan 15 mm’lik olan 2 tanesine hem fıtık olma ihtimali hem de kanama kontrolü amaçlı olarak özel aletler kullanılarak dikiş atılır. Trokar vanaları açılarak karın içindeki CO2 (karbon dioksit) gazı tamamen boşaltılır. Tüm trokarlar karın duvarından çekilerek çıkartılır. Minik kesi yerleri cilt dikişleri ile kapatılarak operasyon sonlandırılır.

Tüp Mide Ameliyatı (Mide Küçültme) Niçin Yapılır ?

Obezite ortalama yaşam süresini yaklaşık %10-15 oranında azaltmaktadır. Kendi çabalarıyla, diyet yaparak, egzersiz yaparak, ilaç tedavisi, endoskopik obezite yöntemleri ile kilo veremeyen kişiler için geride kalan yaşam süresini ve kalitesini artırmak için tek seçenek cerrahi tedavi yöntemidir.
Obezitenin neden olduğu kalp-damar hastalıkları, eklem hastalıkları, doğurganlık problemleri, cinsel fonksiyon bozukluğu, psikolojik rahatsızlıklar, solunum sistemi hastalıkları, hormanal hastalıklar, kanser, yaşam kalitesi bozulması ve sosyal problemleri ortadan kaldırmak veya minimalize etmek için bu ameliyat yapılır.

Tüp Mide Ameliyatı Şartları Nelerdir Kimlere Yapılır ?

 • BMI 35 kg/m2’nin üzerinde olanlara (1)
 •  BMI 30 kg/m2’nin üzerinde olup beraberinde ek hastalığı olanlara
 • Diyabet, KOAH, Kalp Damar Hastalığı vb.) (1)
 • Diyet, egzersiz ile kilo veremeyenlere
 • Diğer yöntemlerle kilo veremeyenlere
 • Kilo nedeniyle cinsel fonksiyon bozukluğu, doğurganlık problemi ve psikolojik ve sosyal rahatsızlık yaşayanlara
 • 65 yaş altında olanlara
 • 18 yaş üstünde olanlara
 • 12 yaş üstünde olup sağlık kurulu kararı verilenlere

Tüp Mide Ameliyatı (Mide Küçültme) Kimlere Yapılmaz ?

 • Kontrolsüz şizofrenlere
 • Gebelere
 • Önümüzdeki bir yıl içinde gebe kalmak isteyenlere
 • Mide tümörü olanlara
 • Herhangi kanser nedeniyle tedavisi devam edenlere
 • 18 yaş altına
 • 65 yaş üstüne
 • Yapılacak ameliyatı kaldıramayacak durumda ek sağlık sorunu olanlara
 • Alkol ve uyuşturucu bağımlısı olanlara
 • Kendi yaşam biçimini ve beslenme alışkanlığını hiç değiştirmeden yalnızca yapılacak ameliyattan sonuç bekleyenlere

Tüp Mide Ameliyatı (Mide Küçültme) Ne Zaman Yapılır?

Diyet, egzersiz ve endoskopik obezite yöntemlerini uyguladıkları halde kilo veremeyenler veya bunları yapamayanlarla, BMI 35 kg/m2’nin üzerinde veya BMI 30 kg/m2’nin üzerinde olup beraberinde ek hastalığı olanlara ( Diyabet, KOAH, Kalp Damar Hastalığı vb.) ve kilo alımını durduramayanlara mümkün olan en uygun zamanda yapılmadır.

Tüp Mide Ameliyatı Riskleri Nelerdir?

Riski belirleyen en önemli kriterler ameliyatı yapacak ekibin deneyimidir. Deneyim, özenli çalışma, maliyet kaygıları ile uygun olmayan fiziki şartlar, ucuz malzeme kullanma, deneyimsiz yardımcı sağlık personeli risk oluşmasındaki en önemli etkenlerdir.

Oluşabilecek muhtemel riskler:

 • Stapler ile kapatılan mideden kaçak olması (%2) (Beklenirse çoğunluğu kapanır, kaçak olanların %10-15’ine endoskopik stend konulurak tamir edilir, %5’i tekrar ameliyata alınarak dikiş yöntemiyle onarılır.)
 • Ameliyat sonrası kanama (%2-3) (Bunların çoğu müdahale gerekmeden durur)
 • Akciğer ve beyine pıhtı atması (%0,05)
 • İşlem esnasında karın içi organ yaralanması (%0,03)
 • Enfeksiyon (%0,5-1)
 • Ölüm riski (%0,01) (Bu oran herhangi orta ölçekli ameliyat kadardır)

Tüp Mide Ameliyatı (Mide Küçültme) ile Ne Kadar Kilo Verilebilir?

Tüp mide ameliyatı ile her üçer aylık periyotlarda değerlendirecek olursak iki yıl boyunca kilo verilir. Fakat başlangıçtan itibaren her üç aylık periyotta azalan miktarda kilo verilir. En fazla operasyondan sonraki ilk üç ayda kilo verilir. İlk üç ayda fazla kilosunun %20-25’i kadar, ikinci üç ayda %15-20’si kadar, üçüncü üç ayda %10-15’i kadar, dördüncü üç ayda %5-10’u kadar, daha sonraki üç aylık periyotlarda da %5 ve azalarak giden daha altındaki oranlarda kilo verir.

Fakat bu oranlar hastanın diyetine dikkat etmesi ve egzersiz yapması ile değişkenlik gösterebilir. Toplamda ikinci yılda ideal kiloya ulaşması hedeflenir.

Tüp Mide Ameliyatı (Mide Küçültme) Ne Kadar Sürer?

Mide küçültme ameliyatı ortalama 60-90 dakika sürer.

Tüp Mide Ameliyatı (Mide Küçültme) Öncesi ve Sonrası Hastanede Ne Kadar Kalınır?

Tercihen işlemden bir gün önce hastaneye yatırılarak gerekli tetkikler ve muayeneleri tamamlanır veya işlem öncesi tetkik ve muayenesi ayaktan tamamlanıp ameliyat günü yatırılır. Ameliyat günü ve sonrasındaki iki gün hastanede yatar.

Tüp Mide Ameliyatı (Mide Küçültme) Sonrası Ne Zaman Yemek Yemeye Başlarım?

Ameliyattan iki gün sonra mavi su içirilerek kaçak testi yapılır. İçilen mavi su karına takılan drenden gelmiyorsa önce su ile başlamak koşulu ile sulu gıdaya geçilerek beslenme başlar. Az ve sık aralıklarla beslenilmeli, gıdalar iyice çiğnenerek yutulmalıdır. Karbonhidratlı gıdalardan ve gazlı içeceklerden kaçınılmalıdır.

Tüp Mide Ameliyatı (Mide Küçültme) Ne Zaman Yürüyebilirim?

Ameliyattan 4 saat sonra hasta kaldırılarak yürütülmeye başlanır. Tuvalet ihtiyacını giderebilir.

Tüp Mide Ameliyatı (Mide Küçültme) Sonrası Ne Zaman Taburcu Olurum?

Ameliyatın üçüncü günü karına takılan drenden herhangi getiri yoksa, yemesinde içmesinde problem yoksa ve yaşamsal fonksiyonları normalse, hastanın dreni çekilerek, diyeti ve reçetesi düzenlenerek taburcu edilir.

Tüp Mide Ameliyatı (Mide Küçültme) Sonrası Kontrole Gelmem Gerekir Mi?

Taburcu edildikten üç gün sonra son kontrolü yapılır. Daha sonra eğer aynı şehirde ise kontrole çağrılır. Başka şehirde veya ülkede yaşıyorsa kontrol periyotlarını içeren takvim verilir. Gerekirse gittiği yerde ameliyat sonrası 3. ve 6. Ayda kontrolü yapılır. Fakat kilo verme hızı açısında diyetisyenimiz tarafından ilk altı ay ayda bir, daha sonraki 18 ay 3 ayda bir irtibat kurulur.

Tüp Mide Ameliyatı (Mide Küçültme) Sonrası Uymam Gereken Kurallar Nelerdir ?

 • Beslenme alışkanlıklarını değiştirmek ve önerilere uymak gerekir
 • Bir seferde yoğun ve hızlı yemek yenilir ise dolguluk hissi ve kusma görülür
 • Karbonhidrat (Unlu gıda, şeker, meyve, pirinç vb.) grubu, şekerli, gazlı içeceklerden uzak durulmalıdır
 • Günlük en az 30 dakika tempolu yürüyüş veya yüzme önerilir
 • Erken dönemde ağır spor yapılmamalıdır
 • Hareketsiz yaşamdan uzak durulmalıdır

Endoskopik obezite tedavileri ve tüp mide ameliyatı fiyat bilgisi hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kaynakça:
1. Eisenberg, D., Shikora, S.A., Aarts, E. et al. 2022 American Society of Metabolic and Bariatric Surgery (ASMBS) and International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders (IFSO) Indications for Metabolic and Bariatric Surgery. OBES SURG 33, 3–14 (2023). https://doi.org/10.1007/s11695-022-06332-1

Antalya Adres Bilgisi :

Fener Mahallesi, Tekelioğlu Caddesi, Kedikli Sitesi A Blok No:68/8  Muratpaşa / Antalya

Öncesi & Sonrası

Sıkça Sorulan Sorular

Ameliyattan sonra 10. günden itibaren yavaş yavaş sosyal yaşantıya dönülebilir.

15-20 gün sonra yavaş yavaş ev işlerini yapabilirsiniz.

15-20 gün sonra kişisel ihtiyaçlarınızı ve kişisel bakımınızı yapabilirsiniz.

20-25 gün sonra çocuk bakımına başlayabilirsiniz.

Yapacağınız işe bağlı olarak değişir. Masa başı ve çok yormayan bir iş ise ameliyattan sonra 10. günde ilk hafta yarım gün mesai olacak şekilde işe başlayabilirsiniz. Yoğun emek gerektiren hareketli işler için 30 gün beklemek doğrudur. Ağır ve tehlikeli gruptaki işlere 45 gün sonra başlanır.

Kısa mesafeli (50-100 km) seyahatleri taburcu olur olmaz yapılabilirsiniz. Bir saati geçen seyahatlere (otobüs, otomobil, uçak) ameliyattan bir hafta sonra, 3-6 saatlik seyahatlere ameliyattan 2 hafta sonra, daha uzun seyahatlere ise ameliyattan en az 3 hafta sonra çıkılır. Uzun seyahatlerde her yarım saatte bir ayağa kalkarak birkaç dakika yürümek önemlidir.

Spora 10. gün 15 dakikalık yürüyüşlerle başlanır ve dozu yavaş yavaş artırılır. Bir ay sonra yüzmeye başlanabilir. Aletli sporlara 45 gün sonra başlanabilir.

Tercihen ameliyattan sonraki ilk bir yıl içinde gebe kalınmaması önerilir. Sağlıklı kiloya ulaştıktan sonra gebelik daha sorunsuz geçecektir.

Ameliyattan sonraki ilk bir aylık dönemde cinsel aktiviteden uzak durulması önerilir.

Bize Yazın

WhatsApp

Hemen Ara