İBS Hastalığı Tedavisi - huzursuz bağırsak sendromu

İRRİTABLE BAĞIRSAK SENDROMU (Huzursuz Bağırsak Sendromu) NEDİR ?

Huzursuz Bağırsak Sendromu – İBS Hastalığı Tedavisi : Halk arasında ‘’Huzursuz Bağırsak Hastalığı’’ olarak da bilinen, İngilizce literatürdeki adı ‘’ Irritable Bowel Syndrome’’ olan, yapısal veya biyokimyasal bir anormallik ile açıklanamayan, ağırlıklı olarak ishal, kabızlık veya bu belirtilerin birbirini takip ettiği karın ağrısı, şişkinlik ve bağırsak hareketlerinde değişiklik ile karakterize bir hastalıktır (1).

TOPLUMDA İBS GÖRÜLME ORANI NEDİR ?

Birçok çalışmada toplumda görülme oranı %5-10’dur. Kadınlarda iki kat daha fazla görülür (1,2). Bazı çalışmalarda ise genel nüfusun %9-23’ünü etkileyen ve %80’i kadınlarda görülen bir hastalık olarak tanımlanmaktadır (3). Araştırmalar arasındaki farklılıklar coğrafi ve yaşamsal faktörlerin İBS üzerinde ne kadar etkili olduğunu göstermektedir.

Huzursuz Bağırsak Sendromu En Çok Kimlerde Görülür?

30-40 yaş grubunda ve kadınlarda görülür.

Huzursuz Bağırsak Sendromu Belirtileri Nelerdir (İBS) ?

 • Karında şişkinlik
 • Bağırsaklarda huzursuzluk
 • İshal
 • Kabızlık
 • Aşırı gaz
 • Hazımsızlık
 • Depresyon ve anksiyete (4)
 • Duygu durum bozukluğu (5)
 • Dışkılama sonrası halen boşalamama hissi
 • Gıda alerjisi

İBS NİÇİN ÖNEMLİDİR ?

Toplumda çok geniş kesimleri etkiler. Ciddi iş gücü kaybına ve ekonomik kayıplara neden olur.

İBS OLUŞUMUNDA EN FAZLA SUÇLANAN FAKTÖRLER NELERDİR ?

 • Genetik faktörler(5)
 • Geçirgen Bağırsak Sendromu (4,5,6)
 • Otoimmün Hastalıklar (5)
 • Çevresel Kirleticiler
 • Stres (1,2)
 • Geçirilen Bağırsak Enfeksiyonları (5)
 • Aşırı antibiyotik ve ağrı kesici kullanımı (7)
 • Kronik inflamatuar bağırsak hastalıkları (Ülseratif Kolit, Crohn Hastalığı) (7)
 • Bağırsak Flora Bozukluğu (4,5,6)
 • SİBO (5,6)
 • Disbiyozis (5,6)

Huzursuz Bağırsak Sendromu – İBS Nasıl Teşhis Edilir ?

İBS tanısı için spesifik ölçülebilir herhangi biyobelirteç yoktur. Tanı hastadan alınan öykü ve muayene ile konulur.

Huzursuz Bağırsak Sendromu – İBS Tedavisi Nasıl Yapılır ?

İBS’de tedavi yaklaşımı çok değişkendir. Genelde bulgulara yönelik tedavi verilir.

Fakat birçok çalışmada İBS hastalarında bağırsak florasında bozukluk olduğu tespit edilmiştir (4,5,6).

Flora Nakli ile hastaların %85’inde ciddi oranda semptomlarda gerileme elde edilmektedir.

FLORA NEDİR ?

İnsan vücudunun belli bölgelerinde, bizlerle barış içinde yaşayan, bizlere zarar vermeyen, yaşadığı bölgenin yaşamsal fonksiyonlarına katkı sunan, olmaması durumda sağlık problemlerine neden olan, fonksiyonlarını başka bir şekilde telafi edemeyeceğimiz, sürekli kendisini yenileyen, uygun yaşam koşullarında çeşitliliği artan, bazı olumsuz durumlarda sayısı ve biyoçeşitliliği azalan mikroorganizmalarla birlikte yaşarız. Bunların genel ismi FLORA’dır.

Konumuz sindirim sistemi florasıdır. Sindirim sistemi ağızdan anüse kadar olan alanı tanımlamaktadır. Sindirim sisteminde ağız, boğaz, gırtlak, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsak boyunca her bölgede kendine özgü fonksiyonları olan flora üyeleri bulunur. Bunlar kendi alanlarına spesifik olup başka alanda yerleşmez ve yaşamazlar.

Bugüne kadar insanların sindirim sisteminde tanımlanmış flora bakteri çeşidi 1054’dür. Flora çeşitliliği yaşam kalitesini etkileyen en önemli unsurlardan biridir.

İNSANLAR TÜM SİNDİRİM SİSTEMİNDE KAÇ ÇEŞİT FLORA BAKTERİSİ BARINDIRIR ?

Yaşanılan çevresel koşullar bunda en önemli etkendir. Büyük metropollerde flora çeşitliliği 50-60’lara kadar düşerken kırsal bölgelerde artmaktadır. Türkiye’de ortalama olarak insanlar tüm sindirim sistemi boyunca 100-110 civarında flora çeşitliliğine sahiptir.

Sindirim sistemi florası biyoçeşitliliği ne kadar fazla ise o ölçüde sağlıklı, kaliteli ve uzun bir ömür yaşanır. Flora elemanlarımızın birçok fonksiyonları vardır ve bundan dolayı vazgeçilmezdir.

FLORANIN FONKSİYONU NEDİR ? NEDEN ÖNEMLİDİR ?

Sindirim sisteminde her bölgenin florası bulunduğu bölgede dışarıdan gelen patojenlerle savaşan en önemli yapılardır. Eğer o bölgenin florası azalmış, tahrip olmuş veya yok olmuşsa ilgili alan patojen mikroorganizmalar tarafından işgal edilir. Sindirim sistemi florası bulundukları bölgede mukus adı verilen tüm sindirim sistemi iç yüzeyini kaplayan jelimsi bir salgının oluşmasında son derece kritik öneme sahiptir. Eğer mukus olmaz ise yediğimiz, içtiğimiz gıdalar ve tüm sindirim sistemi salgıları direkt olarak sindirim sistemi yüzeyi (mukoza) ile temas eder ve temas ettiği alanlarda erezyona neden olur. Flora bulunduğu bölgenin asid-baz dengesi, enzimatik fonksiyonu, sentez fonksiyonu ve sindirim faaliyetleri için vazgeçilmezdir. Eğer flora olmazsa bu fonksiyonlarda bozulmalar oluşur. Hangi bölge flora hasarı varsa hem olduğu bölge fonksiyonu bozulur, hem de ileri ve gerisindeki fonksiyonlarda da aksaklıklara neden olur.

HER İNSANIN FLORASI AYNI MIDIR ?

Hayır. Her insanın florasını belirleyen birçok faktör vardır. Parmak izi gibidir, her insanın kendine özgü florası vardır.

Doğduğumuz andan başlayan flora kazanma süreci ömür boyu devam eder. Yeni doğan, çocukluk, ergenlik, doğurganlık dönemi, gebelik, emzirme, yaşanılan stresler, tedaviler, hastalıklar, beslenme vb. birçok faktör flora çeşitliliğinin artma ve azalmasında etkilidir. Fakat tüm insanlarda en kaliteli ve çeşitliliği yüksek flora 20-30 yaşlarında görülür. Yaşlanma ile flora biyoçeşitliliği gittikçe azalır ve birçok hastalığa zemin hazırlar.

FLORA OLMAZSA NE OLUR ?

Yaşam olmaz.

FLORA NAKLİ NEDİR ?

Sağlıklı en az bir FLORA DONÖRÜNDEN genel anestezi altında endoskopi ve kolonoskopi yapılarak sindirim sisteminin yaklaşık 30 farklı anatomik bölgesinden, her bir bölge kendi özelliklerine uygun serumlarla yıkanıp geri aspire edilerek her bir bölgeden alınmış flora örnekleri birtakım özel işlemlerden geçirildikten sonra, donörün hangi bölgelerinden alınmışsa hasta kişinin de eşdeğer anatomik bölgelerine yine aynı şekilde genel anestezi altında endoskopik ve kolonoskopik olarak aktarılması işlemidir.

Endoskopik obezite tedavileri ve huzursuz bağırsak sendromu tedavisi  hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kaynakça:

 1. Sebastián Domingo JJ. Irritable bowel syndrome. Med Clin (Barc). 2022 Jan 21;158(2):76-81. English, Spanish. doi: 10.1016/j.medcli.2021.04.029.
 2. Liu JS, Hou XH. A review of the irritable bowel syndrome investigation on epidemiology, pathogenesis and pathophysiology in China. J Gastroenterol Hepatol 2011; 26: Suppl 3: 88–93. doi: 10.1111/j.1440-1746.2011.06641.x.
 3. Adriani A, Ribaldone DG, Astegiano M, Durazzo M, Saracco GM, Pellicano R. Irritable bowel syndrome: the clinical approach. Panminerva Med. 2018 Dec;60(4):213-222. doi: 10.23736/S0031-0808.18.03541-3.
 4. Canakis A, Haroon M, Weber HC. Irritable bowel syndrome and gut microbiota. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes. 2020 Feb;27(1):28-35. doi: 10.1097/MED.0000000000000523.
 5. Holtmann GJ, Ford AC, Talley NJ. Pathophysiology of irritable bowel syndrome. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2016 Oct;1(2):133-146. doi: 10.1016/S2468-1253(16)30023-1.
 6. Altomare A, Di Rosa C, Imperia E, Emerenziani S, Cicala M, Guarino MPL. Diarrhea Predominant-Irritable Bowel Syndrome (IBS-D): Effects of Different Nutritional Patterns on Intestinal Dysbiosis and Symptoms. Nutrients. 2021 Apr 29;13(5):1506. doi: 10.3390/nu13051506. PMID: 33946961; PMCID: PMC8146452.
 7. Pérez de Arce E, Quera R, Beltrán CJ, Madrid AM, Nos P. Irritable bowel syndrome in inflammatory bowel disease. Synergy in alterations of the gut-brain axis? Gastroenterol Hepatol. 2022 Jan;45(1):66-76. English, Spanish. doi: 10.1016/j.gastrohep.2021.02.022.

Flora Nakli Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Mevcut florasında küçük bir örnek verir.

Nakil ve sonrası klinik takip 24 saatte tamamlanarak taburcu edilir.

Hayır. Flora bağışçısı olmak için genetik akrabalık gerekmez.

Tercihen aynı cinsiyetten yapılması uygun olur. Fakat cinsiyet kısıtlaması yoktur.

Evet. Eğer geride kalan bağırsak dokusu nakledilecek florayı kabul edebilecek nitelikte olur ise ömür boyu kalıcı olacaktır.

Çocuk yaş grubuna yapılan flora nakillerinde mümkün olduğu kadar hasta ve donörün birbirine yakın yaşta olmasını isteriz. 18 yaş üzerinde ise bu eşdeğer yaş koşulu aranmaz. Erişkinlerde tercihen 20-30 yaş grubu donör adayları tercih edilir. Fakat 18-50 yaş arası sağlıklı ve kaliteli floraya sahip herkes yukarıdaki tablo 1 koşullarını karşılıyorsa donör adayı olabilir.

Bize Yazın

WhatsApp

Hemen Ara