Huzursuz Bağırsak Sendromu Tedavi Edilmez İse Ne Olur ?

Huzursuz Bağırsak Sendromu Tedavi Edilmez İse Ne Olur ?

Huzursuz Bağırsak Sendromu bir diğer adıyla İBS (İrritable Bağırsak Sendromu) toplumda erişkin yaş grubunda %20’lere varan oranda rastladığımız yaygın bir hastalıktır. Huzursuz Bağırsak Sendromu literatürde İDİYOPATİK (sebebi bilinmeyen) hastalık grubunda değerlendirilir. Kadınlarda daha fazla görülür.

Huzursuz Bağırsak Sendromu Bulguları Nelerdir ?

Huzursuz Bağırsak Sendromunda aşırı bağırsak gazı, karın ağrısı, bağırsak huzursuzluğu, kabızlık, ishal, zaman zaman dönüşümlü kabızlık ve ishal periyotları, keçi pisliği şeklinde dışkılama (zeytin tanesi gibi) en fazla rastlanan bulgulardır. Hastaların önemli bir kısmında dışkılama sonrası kısmi rahatlama olduğu tanımlanır.

Huzursuz Bağırsak Sendromu Tedavisi Nedir ?

Huzursuz Bağırsak Sendromunun ilaçlarla kesin tedavisi tanımlanmamıştır. Ayrıca Huzursuz Bağırsak Sendromuna özel bir diyet te yoktur. Her diyet her hastada rahatlama sağlamaz. Fakat rezene, nane ve papatya çaylarının hastaları rahatlattığı gözlemlenmektedir. Huzursuz Bağırsak Sendromunda glutenli (buğday, arpa vs.) ve laktozlu (süt, peynir vs) ürünlerle birlikte yumurta, portakal, limon ve siyah çayın birçok hastada şikayetleri tetiklediği veya artırdığı gözlemlenir. Her türlü stres ‘’ Huzursuz Bağırsak Sendromu’’ semptomlarını artırmaktadır. Bazen çözümleyemediğimiz psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle konunun uzmanları olan psikolog ve/veya psikiyatristlerden destek almak hastalık tedavisinde önemlidir.

Huzursuz Bağırsak Sendromulular Neden ‘’Sürekli Mutsuzdurlar’’ ?

Huzursuz Bağırsak Sendromunun semptomları olan karın ağrısı, gaz, ishal, kabızlık, uykusuzluk, beslenme bozukluğu gerginlik ve mutsuzluk sebebidir. Bunlar kadar önemli olan diğer sebep de flora hasarına bağlı olarak gelişen ‘’Geçirgen Bağırsak Sendromu’’daki bağırsaktan kan dolaşımına olan kontrolsüz geçişi onarmak için yoğun şekilde ‘’ZONULİN’’ adlı protein harcanır. Zonulin adlı protein vücudumuzda normalde %95’i sinir iletim ağlarının tesisinde ve ikamesinde kullanılır. Fakat bağırsaklarda gelişen ‘’Geçirgen Bağırsak Sendromu’’ nedeniyle çok fazla zonulin bağırsaklarda tüketildiği için sinir sistemimizin ihtiyacı karşılanamamakta ve buna bağlı olarak ‘’PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLAR’’ ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bağırsaklarımız bizim mutlu olmamızı sağlayan hormonlar olan ‘’ENDORFİNLERİN’’ %70’inin üretildiği alanlardır. Sağlıklı çalışmayan bağırsakların yeterli miktarda endorfin üretememesi de bir diğer MUTSUZLUK kaynağı olmaktadır.

Huzursuz Bağırsak Sendromu Nelere Sebep Olur ?

Huzursuz Bağırsak Sendromu uyku kalitesini bozmakta, kronik yorgunluk, gerginlik, mutsuzluk, iş ve akademik başarıda düşmelere neden olmaktadır. Kronik yorgunluk ile birlikte kas-eklem rahatsızlıkları ve fibromyalji kaçınılmaz sonuçtur. Buna bağlı olarak ‘’Huzursuz Bağırsak Sendromu’’ olan hastalar tedavi edilmezlerse MUTSUZ, HUZURSUZ, İŞ ve AKADEMİK BAŞARISI DÜŞÜK ve de KALİTESİZ bir yaşam sürecektir.

Huzursuz Bağırsak Sendromunu Tetikleyen Faktörler Var Mıdır ?

Yapılan klinik araştırmalarda ‘’Huzursuz Bağırsak Sendromu’’ yaşayan hastaların büyük çoğunluğu şehir ve metropollerde stresli yaşam koşulları altında yaşamakta, çevresel kirleticilere daha fazla maruz kalmakta, daha fazla endüstriyel besin (hazır ve işlenmiş gıda) tüketmekte, daha fazla genetiği değiştirilmiş gıda ( özellikle süt ürünleri, buğday ve mısır) tüketmekte ve daha fazla tarımsal ilaçlara (pestisit) maruz kalmış ürünleri tüketmektedir. Kırsal bölgelerde, geleneksel tarım yöntemi kullanılan, endüstriyel bölgelerden uzak yerlerde ‘’Huzursuz Bağırsak Sendromuna’’ çok daha az oranda rastlamaktayız.

Huzursuz Bağırsak Sendromunun ‘’Bağırsak Floramızla İlişkisi’’ Nedir ?

Huzursuz Bağırsak Sendromunda yaşadığımız metropollerde maruz kaldığımız çevresel kirleticiler (hava, su ve gıda kirliliği) bağırsak FLORA sağlığı için son derece zararlıdır. Yapılan birçok araştırmada sindirim sistemi flora biyoçeşitliliği şehir ve metropollerde azalmış olarak izlenmektedir. Sindirim sistemi FLORA BİYOÇEŞİTLİLİĞİMİZ ne kadar zengin ise o ölçüde sindirim sistemi fonksiyonları daha kaliteli olmaktadır. Huzursuz Bağırsak Sendromunda yapılan ‘’Gaitanın Mikrobial Analizlerinde’’ sindirim sistemi florasındaki biyoçeşitlilikte ciddi azalmalar olduğu ve seçici geçirgenliğin bozulduğu gözlenmektedir. Bundan dolayı Huzursuz Bağırsak Sendromu olgularında sindirim sistemi florasının zenginleştirilmesini önermekteyiz. Bu zenginleştirme doğal gıdaları tüketme, çevresel kirleticilerden mümkün olduğunca uzak durma, gereksiz ilaç kullanmama (özellikle antibiyotik, steroid vs.), alkol ve sigaradan uzak durma ile mümkün olabilir. Bunlara ilave olarak doğal ürünler kullanarak ev ortamında yapılabilecek yoğurt, kefir, turşu, sirke vb gıdaları tüketerek PROBİYOTİK katkıda da bulunmuş oluruz.

Huzursuz Bağırsak Sendromunda ‘’Flora Nakli’’ Nedir ?

Huzursuz Bağırsak Sendromu olan hastalarda ‘’Gaitanın Mikrobial Analizi’’ yapılarak flora biyoçeşitliliğinde azalma tespit edilen olgulara sağlıklı en az bir donörden ‘’Total Gastrointestinal Flora Nakli’’ yapılması şikayetleri ciddi oranda azalmaktadır. ‘’Total Gastrointestinal Flora Nakli’’ ile amaçlanan şey sindirim sistemi biyoçeşitliliğini artırmak olduğu niçin ne kadar kaliteli ve çoklu donörden nakil yapılırsa elde edilecek başarı da o ölçüde artmaktadır. Flora Nakli kaliteli donör havuzundan yapıldığı takdirde başarı oranları %85’lerin üzerindedir. Tek seansta gerçekleştirilen FLORA NAKLİ ek herhangi tedavi gerektirmez ve olağanüstü şartlar olmadığı takdirde ömür boyu kalıcı çözüm olabilir.

 

Bize Yazın

WhatsApp

Hemen Ara