anemibagirsak

‘’ANEMİ (Kansızlık)’’ GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMUNUN İLK BULGUSU OLABİLİR

ANEMİ, kan seviyesinin düşüklüğü veya halk arasında kansızlık olarak adlandırılan bir hastalıktır. Anemi genel olarak üç sebepten kaynaklanır. Bunlar sırasıyla;

 • Kan üretimin bölgelerindeki yetersizlik
 • Kan yıkımın hızlı olması
 • Kan üretimi için gerekli maddelerin eksiklikleri (Demir, Folik Asit, Vit. B12 vb.)

Geçirgen Bağırsak Sendromu (Leaky Gut Syndrome), bağırsaklarımızın SEÇİCİ GEÇİRGEN özelliğini yitirmesi ile giden hastalıkları içeren genel bir tanımlamadır. Geçirgen Bağırsak Sendromu (Sızdıran Bağırsak) başlığı altında değerlendirilen başlıca hastalıklar;

 • Ülsertaif Kolit
 • Crohn Hastalığı
 • İBS (İrritable Bağırsak Sendromu/Huzursuz Bağırsak Hastalığı)
 • Kronik İshal
 • Çölyak Hastalığı
 • Gluten Alerjisi (Çölyak Benzeri Sendrom)
 • Laktoz İntoleransı
 • Laktoz İntoleransı Benzeri Sendrom
 • Kronik Non Spesifik Kolit

Bağırsaklarımız vücudumuzun en geniş yüzey alanına sahiptir ve yaklaşık 20.000 m2 olup üç futbol sahası büyüklüğündedir. Bağırsak iç yüzeyi ENDOTEL adı verilen tek sıralı iç deri tabakası ile kaplıdır. Yediğimiz gıdaların sindirimi gerçekleştikten sonra bu hücreler arasından emilerek kan dolaşımına geçer. Bağırsaklardan emilen besinler ve ilaçlar kan sayesinde taşınarak vücudun ihtiyaç duyduğu bölgelerine ulaşmış olur. Bağırsaklardaki gıdaların ve diğer içeriklerin emilimindeki en önemli özellik SEÇİCİ GEÇİRGENLİĞİN olmasıdır. Bağırsaklarımızdan her şey kan dolaşımına geçemez. Ancak vücudumuzun ihtiyaç duyduğu ve vücudumuza zarar vermeyecek ögeler, bağırsaklarımızın izin verdiği ölçüde emilerek kan dolaşımına geçebilir. Bağırsaklarımızın seçici geçirgen özelliğinin oluşmasında ve sürdürülmesindeki en önemli iki faktör MUKUS ve BAĞIRSAK FLORASIDIR.

MUKUS, bağırsağımızın iç yüzeyini kaplayan ENDOTEL hücreleri içerisindeki özellleşmiş hücreler olan GOBLET hücreleri tarafından salgılanır. MUKUS, jelimsi bir yapıda olup ENDOTEL tabakasını bir zırh gibi kaplar ve endoteli bağırsak içeriğinin zararlı etkilerine karşı korur. Bağırsağın seçici geçirgenliğini korumasında ve sürdürmesinde mukus kalkanı son derece önemlidir. Eğer mukus olmazsa veya yetersiz olursa bağırsak iç yüzeyi olan endotelde hasar oluşur ve sonuç olarak bağırsağın seçici geçirgen özelliği kısmen veya tamamen kaybeder. Seçici geçirgen özelliği bozulan bağırsak yüzeyini vücudumuz onarmak için yoğun çaba sarf eder, fakat belli bir aşamadan sonra onarım gerçekleşmezse vücut kendini korumak için seçici geçirgen özelliğini yitirmiş alanı tamamen emilime kapatarak, kalıcı olarak emilim yüzey alanını kaybeder. Fibrotik doku ile kaplı, emilim ve salgı fonksiyonlarını yitirmiş alanlar aynen ciltteki yanık izleri gibi işlevsiz ve his duyusu olmayan alanlardır. Fibrozis ile kaybedilen emilim yüzey alanı bir daha asla işlev görecek hale gelemez. Vücumuzun fonksiyonları emilim yüzey alan kaybını belirli bir orana kadar tolere edilebilir. Fakat bir aşamadan sonra geride kalan yüzey alanı yaşamsal fonksiyonların idamesi için yetersiz olacaktır.

Tüm sindirim sistemimiz boyunca her bölge için özelleşmiş, normalde başka bölgede yaşamayan, bizim için sindirim, salgı, detoksifikasyon, sentez, bağırsak hareketliliği, dışkı oluşumu, sinir iletimi ve savunma fonksiyonları gerçekleştiren, bizimle birlikte yaşayan, çoğu bakteri, maya ve virüslerden oluşan binlerce çeşitlilikte, sayısal olarak ise trilyonlarla ifade edilen, gün içerisinde birkaç kez ve sürekli olarak kendisini yenileyen, MİKRO CANLILARLA birlikte yaşarız ve bunların tamamına SİNDİRİM SİSTEMİ FLORASI deriz. FLORA olmadan sağlıklı yaşamamız mümkün değildir. Ayrıca flora sayesinde sindirim sisteminin her bölgesindeki MUKUS salgısının yapılması, korunması ve sürdürülmesi mümkündür. Eğer floramızda bölgesel veya geniş çaplı hasar olduğunda mukus kalkanı koruyuculuğu ortadan kalkar ve o bölgelerde sindirim sistemi içeriğinin zararlı etkisine bağlı yaralar oluşur. Bu süreç bağırsaklarda olduğunda GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU ortaya çıkar.

Bağırsakların sağlıklı sindirim, sentez, detoksifikasyon ve emilim yapamadığı ‘’Geçirgen Bağırsak Sendromu’’ olgularında KAN yapımı için gerekli olan yağ asitlerinin, karbohidratların, proteinlerin, vitaminlerin (özellikle Vit B12), minerallerin (özellikle demir) ve folik asidin eksikliğine bağlı olarak ANEMİ tablosuna sıkça rastlanır. Bazen Geçirgen Bağırsak Sendromunun ilk bulgusu veya diğer bulgulara eşlik eden bir bulgu olarak ANEMİ karşımıza çıkmaktadır.

ANEMİ sebepleri araştırılırken geçirgen bağırsak sendromu mutlaka incelenmesi gereken bir durumdur. Özellikler Gıda Alerjisi, Ülseratif Kolit, Crohn hastalığı, Laktoz İntoleransı, Çölyak Hastalığı, İBS ve Otoimmün Hastalıklar ( Romatoid Artrit, GUT Hastalığı, Sedef Hastalığı, Vitiligo, Haşimato Hastalığı), Kronik İshal, Duygu Durum Bozukluğu, Otizm, Kronik Yorgunluk, Egzema, Depresyon ve Fibromiyalji ile birlikte ANEMİ varsa ‘’Geçirgen Bağırsak Sendromu’’ açısında inceleme yapmak gerekir.

Sağlıklı Günler Dileğiyle

Bize Yazın

WhatsApp

Hemen Ara